Discover

Topics

Quy Hoạch BRVT

Quy Hoạch BRVT APK

Quy Hoạch BRVT APK

3.1.0 FreeThông tin quy hoạch ⇣ Download APK (14.11 MB)

Land Planning Ba Ria - Vung Tau

What's Quy Hoạch BRVT APK?

Quy Hoạch BRVT is a app for Android, It's developed by Thông tin quy hoạch author.
First released on google play in 1 year ago and latest version released in 1 month ago.
This app has 67.9K download times on Google play
This product is an app in Maps & Navigation category. More infomartion of Quy Hoạch BRVT on google play
Chức năng chính của ứng dụng:
1. Định vị vị trí thửa đất hiện tại của người dùng có vào diện quy hoạch hay không.
2. Tra cứu thông tin quy hoạch bằng cách:
• Nhập số tờ bản đồ và thửa đất trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác có liên quan.
• Nhập thông tin toạ độ của thửa đất mà người dùng muốn tra cứu
• Chụp ảnh bản toạ độ của thửa đất mà người dùng muốn tra cứu
3. Xem thông tin bằng cách bấm trực tiẠp vào bản đồ.
4. Lưu thông tin thửa đất.