Discover

Topics

Quy Hoạch BRVT

Quy Hoạch BRVT version history

‹ General Info
12
Version 2.0.1 (9 variants)
Updated 1 year ago
Changelog Cập nhật quy hoạch mới.
Version 2.0.0 (10 variants)
Updated 1 year ago
Changelog Bổ sung quy hoạch toàn Tỉnh
Version 1.0.1 (13 variants)
Updated 1 year ago
Changelog Ra mắt tính năng mới - Quy hoạch xây dựng.
Version 2.0.2 (6 variants)
Updated 11 months ago
Changelog Tăng độ chi tiẠt của bản đồ
Version 3.1.0 (5 variants)
Updated 2 months ago
Changelog Cập nhật quy hoạch 2030.
Version 3.0.1 (4 variants)
Updated 6 months ago
Changelog Thêm tính năng vẻ thửa đất
Version 3.0.0 (9 variants)
Updated 8 months ago
Changelog Cập nhật bản đồ quy hoạch 2030.
Version 2.1.1 (5 variants)
Updated 8 months ago
Changelog Sửa lỗi chụp ảnh.
Version 2.1.0 (10 variants)
Updated 8 months ago
Changelog Thêm thông tin chiều dài cạnh thửa.
Version 2.0.5 (5 variants)
Updated 9 months ago
Changelog Thêm thông tin Quy Hoạch Sử Dụng Đất.
12