Discover

Topics

Ôn thi GPLX siêu tốc

Ôn thi GPLX siêu tốc APK

Ôn thi GPLX siêu tốc APK

1.0.5 FreeL.H.C ⇣ Download APK (45.85 MB)

600 questions and 120 simulated situations for driving license test A1, A2, B1, B2

What's Ôn thi GPLX siêu tốc APK?

Ôn thi GPLX siêu tốc is a app for Android, It's developed by L.H.C author.
First released on google play in 2 months ago and latest version released in 1 month ago.
This app has 12 download times on Google play
This product is an app in Education category. More infomartion of Ôn thi GPLX siêu tốc on google play
Ứng dụng cho phép học 600 câu hỏi GPLX và 120 mô phỏng tình huống giao thông mới nhất hiện nay một các dễ dàng hỗ trợ giao diện trên tablet. Các chức năng ứng dụng bao gồm:
1. Làm bài thi theo bộ đề.
2. Ôn tập câu hỏi theo các chủ đề.
3. Đánh dấu câu hỏi.
4. Tự động lưu câu hỏi trả lời sai để dễ dàng ôn tập lại.
5. Các mẹo để ghi nhớ và giải thích các đáp án có trong câu hỏi.
6. 120 mô phỏng tình huống giao thông
7. Hỗ trợ nhiều loại kích thước màn hình khác nhau bao gồm cả tablet
8. Không quảng cáo.