Discover

Topics

76 гуноxи кабира

76 гуноxи кабира APK

76 гуноxи кабира APK

21.6 FreeКитобхои Исломи ⇣ Download APK (2.76 MB)

What's 76 гуноxи кабира APK?

76 гуноxи кабира is a app for Android, It's developed by Китобхои Исломи author.
First released on google play in 3 years ago and latest version released in 1 week ago.
This app has 0 download times on Google play
This product is an app in Books & Reference category. More infomartion of 76 гуноxи кабира on google play
Имом Заҳабӣ дар китобаш Гуноҳони Кабира ба оёоти муқаддас ва аҳодиси набавӣ такя намуда , ҳафтоду шаш гуноҳи кабираро ба қалам медиҳад.

1. Ширк овардан ба Худои Таъоло
2. Куштори одам
3. Сехру чоду
4. Беэътинои ба намоз
5. Гарданкаши аз додани закот
6. Саркаши аз амри падару модар
7. Судхуру
8. Хиёнат ба моли ятим
9. Нисбат додани дуруг ба Пайгамбар (с.а.с) (Бофнати хадис хадисхо)
10. Руза надоштан дар мохи Рамазон, бесабаб
11. Фирор аз майдони чанг
12. Зино
13. Идора намудани давлат бо рохи зулму фиреб
14. Нушидани хамр
15. Худписанди, такаббур, гурур
16. Шаходати дуруг
17. Ливота (Хамчинсбози, бачабози, гей ва гайра)
18. Тухмат ба зани покдоман
19. Истифодаи гайриконунии ганимат, моликияти мардум (байтулмол), садака
20. Азхуд намудани моли бегона
21. Дузди
22. Рохзани
23. Касами дуруг (дурӯғ)
24. Дуруггуи ( Дурӯғгӯӣ , дурӯғгӯ, дуруггу)
25. Худкуши
26. Беадолати дар казовати суди
27. Рох додан ба бадахлокии зан, духтар ва гайра
28. Худро монанд кардани зад ба мард ва мард ба зан
29. Никохи хулла
30. Дар хурок истифода кардани хун, гушти моли худмурда ва хук (хурокхои харом)
31. Беахамияти нисбати пешоб
32. Андозчини беадолат
33. Мунофики
34. Хиёнаткори
35. Касб кардан ва ё пинхон доштани дониш аз барои манфияти дунёи
36. Садакаи боминнат
37. Инкори такдир
38. Ошкор кардани сирри дигарон
39. Лаънат кардан
40. Итоат накардани амр
41. Бовар кардан ба харфи фолбин
42. Итоат накардани зан шавхарро
43. Катъи силаи рахм (алокаро аз хешовандон буридан
44. Сурати чондорро кашидан
45. Гайбат (Ғайбат)
46. Бо садои баланд дар болои мурда гиря кардан
47. Бадгуи дар авлоди одам (бадгӯӣ)
48. Ситам кардан ва ранчонидан
49. Ба муъмин бардоштани ярок ва айбдор кардани он ба куфр
50. Зарар расондан ва тахкири мусулмон
51. Зарар расондан ба муттакиён
52 Либосро дароз кардан барои намоиш
53. Дарбар кардани мардон либосхои шохи ва чизхои тиллоиро (тилло, тилои)
54. Гурехтани гулом (ғулом)
55. Куштани хайвон на аз бахри Худо
56. Тагйир додани аломати худуди замини хона
57. Тахкири асхоб (разийаллоху анхум)
58. Тахкири ансор (разийаллоху анхум)
59. Даъват ба чизи харом ва гунох
60. Ба сар никоб кашидан ва хол куфтан
61. Тахдиди мусулмон бо ярок
62. Падар хондани касе к-у падар нест
63. Пешгуи кардани бади
64. Истифодаи зарфхои тиллои ва нукрагин (нукра, нуқра)
65. Мучодала (шарт)
66. Ахта ва зулму ситам кардани гулом
67. Аз тарозу камкунандагони харидор
68. Бовари ба эмин будани худ аз укубати Аллох Таоло
69. Ноумед будан аз Аллох Таоло
70. Ношукрии неъмат кардан
71. Надодани об ба мардум дар холати зиёд доштани он
72. Тамгазани (Тамғазанӣ) ба чорво
73. Бозии кимор (қимор)
74. Гунох (Гуноҳ) кардан дар Масчиди Харом (Масҷиди Ҳаром)
75. Дарс кашидан аз намози бо чамоат ва гузоштани он дар танхои (танҳоӣ)
76. Тачассус (Таҷассус) бар мусулмонон ва ошкор намудани сирри онхо (онҳо)


Аъмоле, ки ба гуноххои (гуноҳҳои) кабира мансуб донистан равост(76 гунох гуноҳ гунах гунаҳ гунохо гуноҳо гунохи гуноҳи гунохои гуноҳои бузург бузургтарин великий грех кабир кабири кабирӣ) Imam Zaҳabӣ gift kitobash Gunoҳoni Kabir wa ba oooti muқaddas aҳodisi nabavӣ takya namuda, ҳaftodu Shash gunoҳi kabiraro ba Kalam mediҳad.

1. Shirk ovardan ba bad Taolo
2. Kushtori odes
3. cexp chodu
4. Beetinoi ba Namozov
5. Gardankashi zakat al Dodanim
6. Sarkashi al Amri Padar Modar
7. Sudhuru
8. Hionat ba moth Yatim
9. nisbat Dodanim durug ba Payghambar (sas) (Bofnati hadith hadiskho)
10. Ruza nadoshtan gift Moha Ramadan, besabab
11. Firor al Maydoni chang
12. Zino
13. Idora namudani Dawlat Bo Rohi zulmu fireb
14. Nushidani khamr
15. Hudpisandi, takabbur, gurur
16. Shahodat durug
17. Livota (Hamchinsbozi, bachabozi gay ghayr va)
18. Tuhmat ba knitting pokdoman
19. Istifodai gayrikonunii Ganimat, molikiyati Mardum (baytulmol), Sadaqah
20. Azhud namudani moth Begona
21. Duzdi
22. Rohzani
23. Kasami durug (durӯғ)
24. Duruggui (Durӯғgӯӣ, durӯғgӯ, duruggu)
25. Hudkushi
26. Beadolati gift kazovati judge
27. Roh DOD ba badahlokii coupled, duhtar va ghayr
28. Khudri monand cardan backside ba ba Mard Mard va associated
29. Hull nikokh
30. A gift hurok istifoda cardan hung, gusht moth hudmurda va hook (hurokhoi Hare)
31. Beahamiyati nisbat peshob
32. Andozchini beadolat
33. Munofiki
34. Hionatkori
35. Kasbah cardan wa e pinhon doshtani Donish al Baro manfiyati dunyo
36. Sadakai bominnat
37. Inkor takdir
38. Oshkor cardan Sırrı digaron
39. Lanat cardan
40. Itoat nakardani amr
41. Bovar kardan ba Harf folbin
42. Itoat nakardani associated shavharro
43. Kati silane Rahm (alokaro al heshovandon Buridan
44. Surat chondorro kashidan
45. the occultation (Ғaybat)
46. ​​Bo Sadoi Baland gift Bolo Murdo weight cardan
47. Badgui gift avlod odes (badgӯӣ)
48. Sitam cardan wa ranchonidan
49. Ba Mumin bardoshtani bright va aybdor cardan he ba kufr
50. Zarar rasondan wa tahkiri musulmon
51. Zarar rasondan ba muttakion
52 Libosro daroz cardan Baro namoish
53. Darbar cardan Mardon liboskhoi Shokhi va chizhoi tilloiro (Tilley, Thilo)
54. Gurehtani hum (ғulom)
55. Kushtani hayvon on al Bahri's bad
56. Tagyir Dodanim alomati hudud Zamin hona
57. Tahkiri askhob (raziyallohu anhum)
58. Tahkiri Ansori (raziyallohu anhum)
59. Davat chizi Khar ba wa gunoh
60. Ba Sar nikob kashidan wa cold kuftan
61. Tahdidi musulmon bo bright
62. Padar hondani Kase in Padar-to nest
63. Peshgui ​​cardan badi
64. Istifodai zarfhoi Tilloev va nukragin (Nukra, nuқra)
65. Muchodala (Shart)
66. Akhta wa zulmu sieves cardan rumble
67. Az Taroza kamkunandagoni haridor
68. Bovary ba Emin Budanov thin az ukubati Alloh Taolu
69. Noumed Budan al Alloh Taolu
70. Noshukrii Nemat cardan
71. Nadodani about ba Mardum gift Holat Ziyoda doshtani he
72. Tamgazani (Tamғazanӣ) ba Chorvila
73. Bozii Kimori (қimor)
74. Gunoh (Gunoҳ) cardan gift Maschidi Khar (Masҷidi Ҳarom)
75. Dars kashidan al namozi chamoat bo wa guzoshtani gift he tanhoi (tanҳoӣ)
76. Tachassus (Taҷassus) bar musulmonon wa oshkor namudani Sirri onho (onҳo)


Amole, ki ba gunohhoi (gunoҳҳoi) Kabir mansub donistan ravost

 

(76 gunoh gunoҳ gunah gunaҳ gunoho gunoҳo gunohi gunoҳi gunohoi gunoҳoi Buzurg buzurgtarin great sin kabir Kabiri kabirӣ)
↓ Read more