Discover

Topics

Фариштаи Марг

Фариштаи Марг APK

Фариштаи Марг APK

34.10 FreeWorld Of Books ⇣ Download APK (2.83 MB)

What's Фариштаи Марг APK?

Фариштаи Марг is a app for Android, It's developed by World Of Books author.
First released on google play in 3 years ago and latest version released in 2 months ago.
This app has 0 download times on Google play
This product is an app in Books & Reference category. More infomartion of Фариштаи Марг on google play
Худованд фариштагони бисёреро халқ фармуда, ки аз миёни онҳо чаҳор фаришта, яъне Ҷабраил, Исрофил, Микоил ва Азроил аз ҳама бузургтар ҳастанд. Саранҷоми кори ҳар инсоне бо Азроил бастагй дорад ва ӯ арвоҳи тамоми мавҷудотро бо изни илоҳӣ қабз мекунад. Худованд мавтро (маргро) махфӣ қарор дод ва ҳолати сакароти мавт (кандани ҷон барои инсон) аз аввалин ҳолоти охират аст. Дар хақиқат, Аллоҳтаъоло арвоҳи мавҷудотро гирифта, ба сарои охират мебарад. Аммо барои сабаб Аллоҳтаъоло ҳазрати Азроилро барои қабзи арвоҳи инсонҳо ва дигар мавҷудот маъмур намуда, барои иҷрои ин маъмурият фариштагони зиёдеро зери фармони ӯ қарор додааст ва кори онон тибқи дастур қабзи арвоҳи мавҷудот аст. Чунончи дар чандин ҷой аз Қуръон ва дар аҳодиси зиёде зикри ҳазрати Азроил ва фариштагоне, ки таҳти фармони ӯ қарор дода шудаанд, омадааст. Барои огоҳии харчи бештар ҳамаи ин оёт, аҳодис ва осорро якҷо ҷамъ намудаем, то муштокон харчи бештар аз онҳо баҳраманд гарданд.

ОЁТИ ҚУРЪОНИ ДАР МАВРИДИ ФАРИШТАИ МАРГ

«(Эй Расул (с), бифармоед ҳамон фариштаи мавге, ки аз ҷониби Аллоҳ бар шумо муаккал аст, рӯҳи шуморо қабз мекунад, сипас ба сӯи Парвардигоратон бозгардонда мешавед» (Сураи «Саҷда», ояи 11).

«Яқинан, ононе ки бар нафсҳояшон зулм мекарданд, ҳангоме ки фариштаҳо арвоҳашонро қабз карданд» (Сураи «Нисо», ояи 97).

«Пас чӣ гуна хоҳад буд ҳолашон, вақте ки фариштаҳо арвоҳашонро бигиракд, ба он ҳоле ки чеҳраҳо ва пушҳояшонро мезананд» (Сураи «Муҳаммад», ояи 27).

«Ва агар бубинй, ҳангоме ки ситамгарон дар сахтиҳои мавт қарор мегиранд ва фариштаҳо дастҳояшонро дарозкуианда ҳастанд» (Сураи «Анъом», ояи 93).

«То ин ки мавти касе фаро мерасад, фиристодаҳои мо рӯҳашонро кабз мекунанд ва онҳо як зарраҳа кӯтоҳй намекунанд» (Сураи «Анъом», ояи 61).

Ҳазрати Умар ибни Абдулазиз (раҳ.) мефармояд, ки дар мавриди фариштаи мавт ин хабар ба ман расидааст (валлоҳу аълам): Сараш бар Осмон аст ва пойҳояш бар рӯи Замин ва тамоми рӯи Замин тавре бар рӯи кафи дасташ қарор дорад, ки гӯё ҳаммонанди суфрае аст, ки пеши рӯи шумо гузошта шуда ва шумо аз он мехӯред. Фариштаи марг чеҳраи ҳар шахсро рӯзона 366 мартаба нигоҳ мекунад, дар ҳар манзиле рӯзона шашсад мартаба менигарад, ӯ дар васати дунё истодааст ва тамоми дунёро нигоҳ мекунад. Укёнус, хушкӣ, дарё ва кӯҳ ҳама дар муқобилаш мисли он мемонанд, ки зери кадамҳоятон чанд тухми мурғ афтода бошад ва аз ҳамаи он фариштагоне, ки мададгорҳояш ҳастанд, ҳеҷ фариштае ин тавр нест, магар ин ки ӯро ҳукми луқма қарор додани Замину Осмон бирасад ва ба маҳзи расидани ҳукм фавран онхоро як луқма қарор хоҳад дод. Ҳазрати Умар ибни Абдулазиз (раҳ.) мефармояд: Ин хабар ҳам ба ман расида, ки фариштаҳо аз фариштаи мавт ба ҳадде метарсаид, ки шумо аз дарандаҳо метарсед. Хар гоҳ фариштаи мавт аз канори фариштае аз фариштаҳои ҳомили Арш мегузарад, аз шиддати хавф гудохта мегардад, то ин ки ба андозаи як мӯй мерасад. Ҳазрати Амиралмӯьминин (раҳ.) мефармояд: Дар мавриди фариштаи мавт ин хабар ҳам ба ман расида, ки вақте рӯхро аз аъзо ва ҷавориҳи (ҷисми) касе бсрун мекунад, рӯҳаш аз як узве ба узви дигар намерасад, магар ин ки шаддат ва сахтиаш беш аз шиддати ин хоҳад буд, ки бар ӯ ҳазор зарбаи шамшер воқсъ гардад.(Яъне, хангоме ки фариштаи мавт рӯҳро қабз мекунад, он шахсро ба андозае машаққат хоҳад расид, ки агар) сахтии (ба андозаи) мӯи мурдаро бар осмонҳо ва Замин бигузоранд, ҳама об хоҳанд гардид. Чун рӯҳ ба халқум мерасад, баъд аз он ба фариштаи мавт супурда хоҳад шуд.

Муҷоҳид (р) ривоят мекунад, ки Замин барои фариштаи мавт ҳаммонани майдони софе аст, ки аз ҳар куҷо бихоҳад, метавонад рӯҳро қабз бикунад ва фариштагони мададгор низ барояш муқаррар гардида, ки онҳо арвоҳро қабз намуда, (онҳоро) ба фариштаи мавт медиҳанд.2 Ҳаким ибни Ъайина (раҳ.) баён мекунад: Дунё дар муқобили фариштаи мавт монанди ин аст, ки дар муқобили шахсе майдони софе бошад.

точики, малоик, китоб точик таджикский мусалмон мусулмон фаришта фариштахо малакуль мавт ангел смерти ислам Hudovand farishtagoni bisorero halқ farmuda, ki az Miyona onҳo chaҳor Farishta, yane Ҷabrail, Isrofil, Miko wa al Azrou ҳama buzurgtar ҳastand. Saranҷomi measles ҳar Inson bo Azrou bastagy dorado wa u with macron arvoҳi Tam mavҷudotro bo Life Span iloҳӣ қabz mekunad. Hudovand mavtro (Margaret) mahfӣ қaror dod va ҳolati sakaroti IATA (kandani ҷon Baro inson) az avvalin ҳoloti ohirat ast. Gift haқiқat, Alloҳtaolo arvoҳi mavҷudotro girifta ba Saro ohirat mebarad. Ammo Baro sabab Alloҳtaolo ҳazrati Azroilro Baro қabzi arvoҳi insonҳo wa Digard mavҷudot Mamur namuda, Baro iҷroi Institute Mamur farishtagoni ziodero Zeri Farmonov u with macron қaror dodaast wa measles Onon tibқi Dastur қabzi arvoҳi mavҷudot ast. Chunonchi gift chandin ҷoy wa al Қuron gift aҳodisi Ziyoda dhikr ҳazrati Azrou farishtagone wa, ki taҳti Farmonov u with macron қaror Doda shudaand, omadaast. Baro ogoҳii grub beshtar ҳamai Institute oot, aҳodis wa osorro yakҷo ҷam namudaem then mushtokon grub beshtar al onҳo baҳramand gardand.

OOTI ҚURONI DAR MAVRIDI FARISHTAI MARG

"(Hey Rasul (s), bifarmoed ҳamon farishtai mavge, ki az ҷonibi Alloҳ bar noise muakkal ast, rӯҳi shumoro қabz mekunad, sipas ba sӯi Parvardigoraton bozgardonda meshaved" (Surah Al 'Saҷda "oyai 11).

"Yaқinan, Onon ki bar nafsҳoyashon zulm mekardand, ҳangome ki farishtaҳo arvoҳashonro қabz kardand" (SURA "Niso" oyai 97).

"Passing chӣ hoҳad mode of bud ҳolashon, vaқte farishtaҳo arvoҳashonro bigirakd ki, ki ba it ҳole cheҳraҳo pushҳoyashonro mezanand wa" (SURA "Muҳammad" oyai 27).

"Va Bubino agar, ҳangome ki sitamgaron gift sahtiҳoi IATA қaror megirand va farishtaҳo dastҳoyashonro darozkuianda ҳastand" (SURA "Anom" oyai 93).

"That yn ki IATA Kase faro merasad, firistodaҳoi mo rӯҳashonro cubs mekunand va onҳo yak zarraҳa kӯtoҳy namekunand" (SURA "Anom" oyai 61).

Ҳazrati Umar ibn Abdulaziz (. Raҳ) mefarmoyad, ki gift mavridi farishtai IATA Institute swag ba Mans rasidaast (valloҳu alam): Sarash bar Osmon ast va poyҳoyash bar rӯi Zamin Island Tam rӯi Zamin brand of bar rӯi Kafi dastash қaror dorado, ki gӯo ҳammonandi sufrae ast, ki Pesci rӯi noise- guzoshta Shudala wa al noise he mehӯred. Farishtai marg cheҳrai ҳar shahsro rӯzona 366 MARTABIT nigoҳ mekunad, gift ҳar manziliyu rӯzona shashsad MARTABIT menigarad, u with macron gift Wasat dunyo istodaast Island Tam dunoro nigoҳ mekunad. Ukonus, hushkӣ, daro wa kӯҳ ҳama gift muқobilash misli he memonand, ki Zeri kadamҳoyaton Chand tuhmi murғ aftoda boshad wa al ҳamai he farishtagone, ki madadgorҳoyash ҳastand, ҳeҷ farishtae yn brands nest, Magar In ki ӯro ҳukmi luқma қaror Dodanim Zamin Osmon birasad Islands ba maҳzi rasidani ҳukm favran onhoro yak luқma қaror hoҳad dod. Ҳazrati Umar ibn Abdulaziz (raҳ.) Mefarmoyad: John swag ҳam ba Mans rasida, ki az farishtaҳo farishtai IATA ba ҳadde metarsaid, noise- ki az darandaҳo metarsed. Har goҳ farishtai IATA al kanori farishtae al farishtaҳoi ҳomili Arsh meguzarad, az shiddati havf gudohta megardad, the Ying ki ba andozai yak mӯy merasad. Ҳazrati Amiralmӯminin (raҳ.) Mefarmoyad: Gift mavridi farishtai IATA yn swag ҳam ba mana rasida, ki vaқte rӯhro al azo va ҷavoriҳi (ҷismi) Kase bsrun mekunad, rӯҳash al yak uzve ba uzvi Digard namerasad, Magar yn ki shaddat va sahtiash Boesch al shiddati yn hoҳad bud, ki bar u with macron ҳazor Zarbali Shamsher voқs gardad. (Yane, hangome ki farishtai IATA rӯҳro қabz mekunad he shahsro ba andozae mashaққat hoҳad rasid, agar s) sahti (ba andozai) mӯi murdaro bar osmonҳo va Zamin biguzorand, ҳama about hoҳand gardid. Chun rӯҳ halқum merasad ba, ba bad az he farishtai IATA supurda hoҳad shud.

Muҷoҳid (p) Rivo mekunad, ki Zameen Baro farishtai IATA ҳammonani Maydoni sofa ast, ki al ҳar kuҷo bihoҳad, metavonad rӯҳro қabz bikunad va farishtagoni Madadgor bottom baroyash muқarrar gardida, ki onҳo arvoҳro қabz namuda (onҳoro) ba farishtai IATA mediҳand.2 Ҳakim ibn ayina (. raҳ) baon mekunad: Dunyo gift muқobili farishtai IATA monandi Institute ast, ki gift muқobili Shakhs Maydoni sofa boshad.

Tojik maloik, Kitob Tojik Tajik musalmon musulmon Farishta farishtaho Malakul IATA angel of death, Islam
↓ Read more