Discover

Topics

Тарбияи Фарзандон

Тарбияи Фарзандон APK

Тарбияи Фарзандон APK

1.0 FreeWorld Of Books ⇣ Download APK (3.29 MB)

What's Тарбияи Фарзандон APK?

Тарбияи Фарзандон is a app for Android, It's developed by World Of Books author.
First released on google play in 4 years ago and latest version released in 4 years ago.
This app has 0 download times on Google play
This product is an app in Books & Reference category. More infomartion of Тарбияи Фарзандон on google play
ТАРБИЯИ ФАРЗАНДОН Нависанда: Абдулқодир Шайх Иброҳим Тарҷумаи: Нуриннисо Муллозода 2010 - 1431 сол Муқаддима Китобчаи кӯчаке ки ҳамакнун дар даст доред, гарчи аз ҷиҳати каммият ва теъдоди сафаҳот камҳаҷму кӯчак аст, аммо ба ҳақ, аз ҷиҳати кайфият ва муҳтаво ва баёни мавзӯи мавриди назар, яъне равиши бархӯрд ва тарбияти фарзандон рисолае беназир аст ва бе иғроқ метавон гуфт, ки нависандаи муҳтарам тавониста, мафоҳим ва усули асосӣ ва бунёди тарбияти диниро дар он бисёр зебо ва ширин ҷой диҳад. Ва мутарҷими муҳтарами саркор хонум Нуриннисо Муллозода низ ба далели ошноӣ комил ва амалӣ бо тарбияти фарзандони хеш бар асоси меҳварҳои динӣ ба хубӣ аз ӯҳдаи бозгардондани рисола аз забони арабӣ ба форсӣ баромада аст. Банда пас аз мутолиаи дақиқи китобча ва виростории он, мутолиаи он ва амалӣ намудани, муҳтавоёти онро ба ҳамаи хонаводаҳои мусулмон таъкид менамоем ва аз онҷое ки ҳадафи ҳамаи мо ислоҳи ҷомеаи исломист, бояд бидонем, ки бидуни ислоҳи хонавода ва фарзандон, ҳеҷ гоҳ ҷомеъа ислоҳ намешавад ва танҳо роҳи наҷот тарбият ва ислоҳи фарзандон ва хонавода аст. Бо сипос аз Ҳарамайн, ки саъй дар ҷиҳати чоп ва нашри китобҳои динӣ ва фарҳангӣ ва тарбиятӣ доранд ва дар ин роҳ содиқона талош менамоянд. Умед аст, ҳамаи мо дар ин масири динӣ ва фарҳангӣ мушаввиқи мутарҷимон ва нависандагони азизи худ бошем. Форуқ Аҳмади Толиш TARBIYAI FARZANDON Navisanda: Abdulқodir Shaikh Ibroҳim Tarҷumai: Nurinniso Mullozoda 2010 - 1431 Salt Muқaddima Kitobchai kӯchake ki ҳamaknun gift will dored, Garcia al ҷiҳati Kamm Island tedodi safaҳot kamҳaҷmu kӯchak ast, ammo ba ҳaқ, az ҷiҳati Kaif wa muҳtavo wa baoni mavzӯi Mavridi Nazar, yane Ravish barhӯrd wa tarbiyati farzandon Risolai Benazir ast va Be iғroқ metavon guft, ki navisandai muҳtaram tavonista, mafoҳim wa wa usuli asosӣ Bunyod tarbiyati diniro gift he bisor Zebo wa widths ҷoy diҳad. Ba mutarҷimi muҳtarami Sarkor Khanym Nurinniso Mullozoda bottom ba daleli oshnoӣ Komil va amalӣ bo tarbiyati farzandoni hash bar ACeS meҳvarҳoi dinӣ hubӣ az ba ӯҳdai bozgardondani Risola zaboni arabӣ az ba forsӣ baromada ast. Banda pass az mutoliai daқiқi kitobcha wa he virostorii, mutoliai he wa amalӣ namudani, muҳtavooti onro ba ҳamai honavodaҳoi musulmon takid menamoem wa al onҷoe ki ҳadafi ҳamai mo isloҳi ҷomeai islomist, boyad cans, ki Bidun isloҳi honavoda wa farzandon, ҳeҷ goҳ ҷomea isloҳ nameshavad va tanҳo roҳi naҷot Tarbes wa wa isloҳi farzandon honavoda ast. Bo Sipos al Ҳaramayn, say ki gift ҷiҳati chop wa nashri kitobҳoi dinӣ farҳangӣ wa wa wa tarbiyatӣ dorand gift Institute roҳ sodiқona Tálosi menamoyand. Umed ast, ҳamai mo gift Institute Masirah Island dinӣ farҳangӣ mushavviқi mutarҷimon wa navisandagoni Azizi thin Bosch. Foruқ Aҳmadi Tolish
↓ Read more