Discover

Topics

Зарбулмасалу Маколхои Чахон

Зарбулмасалу Маколхои Чахон APK

Зарбулмасалу Маколхои Чахон APK

9522.24259101 FreeWorld Of Books ⇣ Download APK (2.68 MB)

What's Зарбулмасалу Маколхои Чахон APK?

Зарбулмасалу Маколхои Чахон is a app for Android, It's developed by World Of Books author.
First released on google play in 3 years ago and latest version released in 2 months ago.
This app has 0 download times on Google play
This product is an app in Books & Reference category. More infomartion of Зарбулмасалу Маколхои Чахон on google play
Гулчини Зарбулмасалу Маколҳои Ҳалкхои Ҷаҳон

зарбулмасал макол маколахо зарбулмасалхо

ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ АМРИКОӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ АНГЛИСӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ АРАБӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ АРМАНӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ АФҒОНӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ БОШҚИРДӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ВЕТНАМӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ГУРҶӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ДОҒИСТОНӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ИНДОНЕЗӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ИСПАНӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ КОНГО
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ КОРЕЯГӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ КУРДӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ҚАРАҚАЛПОҚӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ҚИРҒИЗӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ МУҒУЛӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ НЕПАЛӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ НОРВЕГӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ОЗАРӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ОЛМОНӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ОСЕТИНӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ РУСӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ТАЙЛАНДӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ТОТОРӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ТУРКМАНӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ӮЗБЕКӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ӮЙҒУРӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ҲИНДӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ЧИНӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ҶОПОНӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ЭРОНӢ
ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ЯҲУДӢ
АФОРИЗМҲО Ё ХУД СУХАНҲОИ БУЗУРГОНИ ҶАҲОН

Маслиҳати хуб дершавӣ надорад.
Хашм бо аблаҳӣ сар мешавад ва бо дуо ба анҷом мерасад.
Хашм бехудшавии кӯтоҳ аст.
Хӯроки нав – иштиҳои тоза.
Рӯзе як себ хӯрдан беҳ аз дидори табиб.
Алмосро бо алмос мебуранд.
Бадбахтӣ омӯзгори хуб аст.
Камбағал он нест, ки кам дорад, балки онест, ки орзуҳои бешумор дорад.
Қашшоқ касест, ки дӯст надорад.
Бенавоён интихобро намедонанд.
Агар орзую умед намебуд, дил кайҳо мекафид.
Бе занбӯр асал гирифта наметавонӣ, бе кор – пул.
Ҷойи бехавф – мобайн.
Аз чоҳи хушкшуда об кашидан бефоида аст.
Худо ба он кас ёрӣ медиҳад, ки худ ғами худро мехӯрад.
Сарватмандӣ ғуломӣ аст.
Забон шамшери буранда асту сухан тири халанда.
Одамиро аз дилу забон мешиносанд.
Хомӯшӣ низ ҷавоб аст.
Касе, ки бисёр қасам хӯрад, бисёр дурӯғ мегӯяд.
Чалаки холӣ садои баланд дорад.
Сирри худро дили худ беҳтар нигоҳ медорад.
Гунги доно беҳ аз аблаҳи сергап.
Чоҳи холӣ бо шабнам пур намешавад.
Шиновариро дар хушкӣ намеомӯзанд.
То коса ба даст нагирӣ, сероб нашавӣ.
Бо ҳалқ бошӣ, рӯзи сиёҳ ҳам ид аст.
Молу сарват мисли маъшуқаест, ки имрӯз ҳаст, фардо метавонад аз даст равад.
Қонун барои доро, ҷазо барои бенаво.
Ба камбағал бисёриҳо ақл ёд медиҳанд, аммо касе ба ӯ пул намедиҳад.
Бой хост, ки камбағалро хурсанд кунад: аввал хари ӯро пинҳон кард, сипас ба ӯ кӯмак кард, ки харашро ёбад.
Вақте ки бой ба дӯзах равад, ҳамроҳи худ ях мегирад.
Камбағал гуфт: «Гурба ҷигарпораро хӯрдааст» – бовар
накарданд, бой гуфт: «Муш оҳанро хӯрдааст» – бовар карданд.

Камбағал ба нон мӯҳтоҷ аст, аммо бой ба ҳама чиз.
Чун бойро диданд, камбағалро фаромӯш мекунанд.
Урён будан беҳ аз гурусна будан.
Вақте ки нон қимат аст, ҷон арзон аст.
Касе, ки пулро мепарастад, ӯ на имон дораду на эътиқод.
Касе, ки ақл дорад, пул надорад, касе, ки пул дорад, ақл надорад.
Пул мисли оби шӯр аст: ҳар қадар нӯшӣ, боз нӯшидан мехоҳӣ.
Аввал рафиқ в-он гаҳ тариқ.
Аввал фил пайдо кун, баъд филхона бисоз.
Агар беҳ мебудӣ, дар деҳ мебудӣ.
Агар гуноҳро бубахшанд ҳам, шармсорӣ боқист.
Агар дуои саг қабул мешуд, аз осмон устухон меборид.
Аз дасти гурусна чӣ хайр?
Аз макри зан ҳафт шутур бор шуда.
Аз нодида қарз бикуну дар тоқи баланд бимон.
Аз роҳи рост касе гум нашуда.
Аз сад хеш як ҳамсоя пеш.
Аз чилла чӣ гила.
Ба гап, ки нашавад, ба лат ҳам намешавад.
Ба гуфтаи худ кор кун, то ба гуфтаи ту кор кунанд.
Ба оҳу мега: «бидав!», ба тозӣ мега: «намон!».
Ба умеди ҳамсоя бешом1 нашину ба умеди ошиқ бешӯй.
Аз ранҷонидани дӯст ва ба душман додани сиррҳо худдорӣ кун.
Беморӣ бо пудҳо меояду бо зарраҳо меравад.
Ба як дил ду ишқро ҷой дода намешавад.
Дар хурсандӣ ҳадди худро бидон ва дар бадбахтӣ имонатро гум макун.
Об ба назди ташна не, ташна ба сӯи об меравад.
Вақтро бо дастҳо дошта намешавад.
Ҷое, ки тири камон наегузарад, шамшер алвонҷ мадеҳ.
Кӯҳро санг зеб медиҳад, одамро калла.


Поговорка поговорки пословица пословицы на таджикском языке таджикистан точикистон точики китобхои точики Gulchini Zarbulmasalu Makolҳoi Ҳalkhoi Ҷaҳon

zarbulmasal Macaulay makolaho zarbulmasalho

ZARBULMASALU MAҚOLҲOI AMRIKOӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI ANGLISӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI ARABӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI ARMANӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI AFҒONӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI BOSHҚIRDӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI VETNAMӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI GURҶӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI DOҒISTONӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI INDONEZӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI ISPANӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI CONGO
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI KOREYAGӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI KURDӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI ҚARAҚALPOҚӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI ҚIRҒIZӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI MUҒULӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI NEPALӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI NORVEGӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI OZARӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI OLMONӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI OSETINӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI RUSӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI TAYLANDӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI TOTORӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI TURKMANӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI ӮZBEKӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI ӮYҒURӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI ҲINDӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI CHINӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI ҶOPONӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI ERONӢ
ZARBULMASALU MAҚOLҲOI YAҲUDӢ
AFORIZMҲO YO HOOD SUHANҲOI BUZURGONI ҶAҲON
 
Masliҳati HB dershavӣ nadorad.
Khashm bo ablaҳӣ sar meshavad wa ba bo duo anҷom merasad.
Khashm behudshavii kӯtoҳ ast.
Hӯroki Nav - ishtiҳoi Tosa.
Rӯze yak SEB hӯrdan beҳ Didor tabib al.
Almosro bo Almos meburand.
Badbahtӣ omӯzgori HB ast.
Kambaғal he nest, ki kam dorado, Honest beam ki orzuҳoi beshumor Dorada.
Қashshoқ kasest, ki dӯst nadorad.
Benavoon intihobro namedonand.
Agar orzuyu Umed namebud, dil kayҳo mekafid.
Be zanbӯr ASAL girifta nametavonӣ, baa cor - pool.
Ҷoyi behavf - mobayn.
Az choҳi hushkshuda about kashidan befoida ast.
He bad ba kas orӣ mediҳad, ki thin ғami Khudri mehӯrad.
Sarvatmandӣ ғulomӣ ast.
Zabon Shamsher Burand astu Suhan Thiry halanda.
Odamiro al Dilou zabon meshinosand.
Homӯshӣ bottom ҷavob ast.
Kase, ki bisor қasam hӯrad, bisor durӯғ megӯyad.
Chalak holӣ Sadoi Baland Dorada.
Sirri Khudri Dili thin beҳtar nigoҳ medorad.
Gunga dono beҳ al ablaҳi sergap.
Choҳi holӣ bo Shabnam pur nameshavad.
Shinovariro gift hushkӣ nameomӯzand.
Then spit ba give nagirӣ Serob nashavӣ.
Bo ҳalқ boshӣ, rӯzi sioҳ ҳam going ast.
Maul Sarwat misli mashuқaest, ki imrӯz ҳast, Fard al metavonad give ravad.
Қonun Baro doro, ҷazo Baro Benawa.
Ba kambaғal bisoriҳo aқl od mediҳand, ammo Kase ba u with macron pool namediҳad.
Fight host ki kambaғalro Khursand KUNADI Abba hari ӯro pinҳon card, sipas ba u with macron kӯmak card, ki harashro obad.
Vaқte ki ba battle dӯzah ravad, ҳamroҳi thin s megirad.
Kambaғal guft "Gurba ҷigarporaro hӯrdaast" - Bovar
nakardand bout guft "Mush oҳanro hӯrdaast" - Bovar kardand.

Kambaғal ba non mӯҳtoҷ ast, ammo fight ba ҳama cheese.
Chun Beuren didand, kambaғalro faromӯsh mekunand.
Uron Budan beҳ al gurusna Budan.
Vaқte ki non қimat ast, Arzon ҷon ast.
Kase, ki pulro meparastad, u with macron on IMON Dorado etiқod.
Kase, ki aқl dorado, pool nadorad Kase, ki pool dorado, aқl nadorad.
Poole misli obi shӯr ast: ҳar қadar nӯshӣ, Boz nӯshidan mehoҳӣ.
Awwal rafiқ in-one gaҳ tariқ.
Awwal fil Paid kun bad filhona bisoz.
Agar beҳ mebudӣ, gift deҳ mebudӣ.
Agar gunoҳro bubahshand ҳam, sharmsorӣ boқist.
Agar duoi sagas қabul meshud, az Osmon ustuhon meborid.
Az Dusty gurusna chӣ Khair?
Az Macri coupled ҳaft Shutur Shudala boron.
Az nodida қarz bikunu gift toқi Baland Beamon.
Az roҳi growth Kase gum nashuda.
Az Garden hash yak ҳamsoya Pesch.
Az chilla chӣ Gila.
Ba HAP nashavad ki ba Latin ҳam nameshavad.
Ba guftai thin crusts kun, the ba guftai the core kunand.
Ba oҳu mega "Bida!" Ba tozӣ mega "namon!".
Ba Umeda ҳamsoya beshom1 nashinu ba Umeda oshiқ beshӯy.
Az ranҷonidani dӯst wa ba Dushman Dodanim sirrҳo huddorӣ kun.
Bemorӣ bo bo pudҳo meoyadu zarraҳo meravad.
Ba yak dil dy ishқro ҷoy Dod nameshavad.
Gift hursandӣ ҳaddi Khudri cans wa gift badbahtӣ imonatro gum Makoun.
On ba nazdi tashna not tashna ba sӯi about meravad.
Vaқtro bo dastҳo doshta nameshavad.
Ҷoe, ki Thiry kamon naeguzarad, Shamsher alvonҷ madeҳ.
Kӯҳro sang Zeb mediҳad, odamro Calla.
 

Proverb proverb proverb proverbs in Tajik Tajikistan Tochikiston Tochiki kitobhoi Tochiki
↓ Read more