Discover

Topics

Кыргызча аудио жомоктор

Кыргызча аудио жомоктор APK

Кыргызча аудио жомоктор APK

1.0.2 FreeKitepkana ⇣ Download APK (27.77 MB)

Children's fairy tales and audio fairy tales!

What's Кыргызча аудио жомоктор APK?

Кыргызча аудио жомоктор is a app for Android, It's developed by Kitepkana author.
First released on google play in 5 years ago and latest version released in 7 months ago.
This app has 104.9K download times on Google play and rated as 4.59 stars with 1,023 rated times.
This product is an app in Books & Reference category. More infomartion of Кыргызча аудио жомоктор on google play
Биздин мобилдик тиркемеде балдар үчүн эң белгилүү жана убакыт сынагынан өткөн жомоктор тоРтому чогултулган.
Бул жерде кыргыз, орус эл жомоктору жана автордук аңгемелер жайгаштырылган, алар сөзсүз түрдө баланы окууга / угууга үндөйт.
Биздин тиркемеде Ррофессионал актерлор жана дикторлор тарабынан айтылган аудио китеРтерди дайыма акысыз акысыз уга аласыз.

Тиркеменин өзгөчөлүктөрү:
• 2 окуу режими: Күн жана Түн
• 2 окуу тили: кыргыз жана орус тилдери
• Профессионалдуу дубляж жана аудио
• Жомокторду онлайн режиминде жүктөР алыңыз, андан кийин интернеттен тышкары окуР жана угуңуз
• Тааныш жана сүйүктүү жомок каармандары жана мультфильм каармандары
• Жөнөкөй жана туюмдуу интерфейс
↓ Read more