Discover

Topics

Дуоҳои Қуръонӣ

Дуоҳои Қуръонӣ APK

Дуоҳои Қуръонӣ APK

8.055 FreeWorld Of Books ⇣ Download APK (3.47 MB)

What's Дуоҳои Қуръонӣ APK?

Дуоҳои Қуръонӣ is a app for Android, It's developed by World Of Books author.
First released on google play in 3 years ago and latest version released in 2 months ago.
This app has 0 download times on Google play
This product is an app in Books & Reference category. More infomartion of Дуоҳои Қуръонӣ on google play
Мундаричаи Китоб:

Пешгуфтор
Чаро дуоҳоямонро бо Раббано ё Раббӣ оғоз кунем
Шароити дуо
Қуръон аз нигоҳи ҳазрати Алӣ(к)
Дуои ҳазрати Одам ва Ҳавво(а)
Дуоҳои ҳазрати Нуҳ(а)
Дуоҳои ҳазрати Иброҳим ва Исмоил(а)
Дуоҳои ҳазрати Лут(а)
Дуоҳои ҳазрати Сулаймон(а)
Дуоҳои ҳазрати Юсуф(а)
Дуои ҳазрати Шуайб(а)
Дуоҳои ҳазрати Мусо ва Ҳорун(а)
Дуоҳои ҳазрати Закариё(а)
Дуои ҳазрати Исо(а)
Дуоҳои ҳазрати Паёмбари Аъзам Муҳаммад(с)
Дуои ҳазрати Осия
Дуои модари Марям(а)
Дуои Малика Билқис
Дуоҳои фарзанд
Дуоҳои малоикаи муқарраб барои мӯъминон
Дуоҳои мӯъминони ростин
Дуои ҳоҷиён
Дуоҳои оқилон
Дуоҳои донишмандони баландпоя
Дуоҳои муҷоҳидон
Дуои мазлумон
Дуои Асҳоби Каҳф
Дуои ҳаворийюни ҳазрати Исо(а)
Дуои масеҳиёне, ки мусулмон шуданд
Дуои соҳирони мӯъмин
Дуои Асҳоби Аъроф
Дуои кофирон ҳангоми марг
Дар ситоиши Худо

Дуоҳои

Қуръонӣ

Пешгуфтор

Инсон бо вуҷуди инки мавҷуди заиф ва ҳамеша ба кӯмаки Худо муҳтоҷ аст гоҳе ин хосияти худро фаромӯш мекунад, вале ҳангоме ки дар зиндагӣ бо мушкилот рубарӯ мешавад ва ҳам худ ва ҳам дигаронро дар ҳалли он оҷиз ва нотавон меёбад нохудогоҳ ба сарчашмаи қудрату ҳикмати беинтиҳои Худованд дил мебандад ва аз даргоҳи беҳамтояш дархости кӯмак мекунад. Худованди мутаол дар Қуръони Карим роҳи иртиботи бандагон бо худашро аз роҳи дуо медонад. Аз ин рӯ дар Қуръони Карим мефармояд:

Ва ҳар гоҳ бандагони ман аз ту дар бораи ман пурсанд (бигӯ) ҳамоно ман наздикам. Дуои ниёишгарро онгоҳ ки маро мехонад посух медиҳам. Пас бояд даъвати маро бипазиранд ва ба ман имон оваранд, бошад, ки ба рушд расанд.1

Яке аз нуктаҳои муҳимме, ки аз ин оя фаҳмида мешавад ин аст, ки дуокунанда чунон мавриди муҳаббати Парвардигор қарор гирифтааст, ки Худованд ҳафт мартаба калимаи худамро ба кор бурдааст.

Бояд таваҷҷӯҳ дошт, ки ин робитаи муҳаббатомез дар сурате аст, ки банда ба нотавонии худ эътироф намуда мухлисона Худоро бихонад. Албатта дуо кардан ба маънои тарки касбу кор нест, балки дуокунанда бояд дар канори таваккул ба Худованд ва дархост аз ӯ бояд талош ва кӯшиш кунад. Аз ин рӯ дар ҳадис омадааст, ки дуои шахси бекор қабул намешавад.

Дуо кардан ҳамон изҳори нотавонӣ ба пешгоҳи Худованд ва дархости ёрӣ ва кӯмак аз фазли бекарони ӯст, ки сарчашмаи ин масъала ҳамон вобастагӣ ва вуҷуди инсон ба Худованд мебошад. Аз ин рӯ ҳамчунон, ки дар олами ҳастӣ агар як лаҳза файзи Илоҳӣ қатъ гардад баробар бо нобудии инсон аст, ҳамчунин дар

олами шариат низ ғафлати инсон аз ёди Худованд ва дуо накардан ба даргоҳи ӯ сабаби бетаваҷҷӯҳии Худованд ба ӯ мешавад.

Бисёр вақт дар ин ки чӣ бихоҳем, чигуна бихоҳем ва аз кӣ ёд бигирем саргардон мешавем. Яке аз муҳимтарин ва муътабартарин манбаъ барои ҳалли ин мушкил Қуръони Карим аст. Дар ин китоби осмонӣ ва муъҷизаи ҷовидонии Паёмбари Аъзам(с) дуоҳои фаровоне аз фариштагон, паёмбарон ва авлиёи илоҳӣ вуҷуд дорад, ки метавонад сармашқ ва намунаи хубе барои чӣ хостан, чигуна хостан ва ғайра бошад

Мо ҳам барои ошноӣ бо дуоҳои Қуръонӣ ва истифода аз он дар дархостҳоямон аз Худо, дуоҳоеро, ки бо калимаи “Раббано” ё “Рабб” шурӯъ шуда буд интихоб кардем ва зери ҳар оя баъд аз тарҷумаи оя аз тарҷумаи манзуми Умеди Маҷд истифода намудем.

Барои дарки беҳтар ва фаҳмидани паёмҳо ва нуктаҳои оёт дар зери ҳар кадом аз дуоҳо аз нуктаҳо ва паёмҳои тафсири “Нур” навиштаи муаллими Қуръон устод Муҳсин Қироатӣ ба сурати интихобӣ истифода кардем.

Аз пешниҳодҳо ва назарҳои созандаи шумо истиқбол менамоем.

Дар охир аз ҳамаи касоне, ки моро дар ин амри хайр кӯмак намуданд самимона ташаккур мекунем ва аз Худованд қабулии онро мехоҳем.


Ба умеди инки Худованд ба мо тавфиқи дуои мустаҷоб диҳад.


Омин.

Чаро дуоҳоямонро бо ʺРаббаноʺ ё Раббӣ оғоз кунем?


Вақте дар оёти Қуръони Карим диққат кунем мебинем, ки анбиё, фариштагон ва авлиёи Илоҳӣ дуоҳои худро бо ибораи “Раббано” ё “Рабб” оғоз мекарданд. Аз ҷумлаи онҳо ҳазрати Одам(а) ва Ҳавво(а),1 ҳазрати Нӯҳ(а),2 ҳазрати Иброҳим (а),3 ҳазрати Юсуф(а),4 ҳазрати Мусо(а),5 ҳазрати Сулаймон(а),6 ҳазрати Исо(а),7 ҳазрати Муҳаммад(с),8 мӯъминони ростин9 ва ғайра мебошад. Mundarichai Kitob:

Peshguftor
Charo duoҳoyamonro bo Rabban e Rabbӣ oғoz kunem
Sharoiti duo
Қuron al nigoҳi ҳazrati Alӣ (k)
Duoi ҳazrati Odam va Ҳavvo (a)
Duoҳoi ҳazrati Nuҳ (a)
Duoҳoi ҳazrati Ibroҳim va Ismoil (a)
Duoҳoi ҳazrati Lut (a)
Duoҳoi ҳazrati Sulaimon (a)
Duoҳoi ҳazrati Yusuf (a)
Duoi ҳazrati Shu'ayb (a)
Duoҳoi ҳazrati Musō va Ҳorun (a)
Duoҳoi ҳazrati Zakario (a)
Duoi ҳazrati Iso (a)
Duoҳoi ҳazrati Paombari Azam Muҳammad (s)
Duoi ҳazrati Hosea
Duoi Modari Maryam (a)
Duoi Malik Bilқis
Duoҳoi Farzand
Duoҳoi maloikai muқarrab Baro mӯminon
Duoҳoi mӯminoni rostin
Duoi ҳoҷion
Duoҳoi oқilon
Duoҳoi donishmandoni balandpoya
Duoҳoi muҷoҳidon
Duoi mazlumon
Duoi Asҳobi Kaҳf
Duoi ҳavoriyyuni ҳazrati Iso (a)
Duoi maseҳione, ki musulmon shudand
Duoi soҳironi mӯmin
Duoi Asҳobi Arof
Duoi kofiron ҳangomi marg
Gift sitoishi Khudo

Duoҳoi

Қuronӣ

Peshguftor

Inson bo vuҷudi Incas mavҷudi Zaeef wa ҳamesha ba kӯmaki Khudo muҳtoҷ ast goҳe Institute Khosiyat Khudri faromӯsh mekunad, shaft ҳangome ki gift zindagӣ bo mushkilot rubarӯ meshavad wa ҳam thin wa ҳam digaronro gift ҳalli he oҷiz wa notavon meobad nohudogoҳ ba sarchashmai қudratu ҳikmati beintiҳoi Hudovand Deal mebandad wa al dargoҳi beҳamtoyash darhosti kӯmak mekunad. Hudovandi mutaol gift Қuroni Karim roҳi irtiboti bandagon bo hudashro al roҳi duo medonad. Az Institute rӯ gift Қuroni Karim mefarmoyad:

Va ҳar goҳ bandagoni mana al the gift Borai Mans pursand (bigӯ) ҳamono Mans nazdikam. Duoi nioishgarro ongoҳ Ki Maro mehonad Posukh mediҳam. Passing boyad davati bipazirand maro va ba Mans IMON ovarand, boshad, ki ba Rushd rasand.1

Jake al nuktaҳoi muҳimme, ki az Institute oya faҳmida meshavad Institute ast, ki duokunanda chunon mavridi muҳabbati Parvardigor қaror giriftaast, ki Hudovand ҳaft MARTABIT Kaliman hudamro ba core burdaast.

Boyad tavaҷҷӯҳ dosht, ki Institute robitai muҳabbatomez gift Surat ast, ki ba gang notavonii thin etirof namuda muhlisona Hudoro bihonad. Albatta duo kardan ba manoi Tarki Kasbah core nest, beams duokunanda boyad gift kanori tawakkul Hudovand ba wa al darhost u with macron boyad Tálosi wa kӯshish KUNADI. Az Institute rӯ gift ҳadis omadaast, ki duoi Shakhs Bekor қabul nameshavad.

Duo cardan ҳamon izҳori notavonӣ peshgoҳi Hudovand ba wa wa darhosti orӣ kӯmak al Fazli bekaroni ӯst, ki sarchashmai Institute masala ҳamon vobastagӣ wa vuҷudi inson bah Hudovand meboshad. Az Institute rӯ ҳamchunon, ki gift olami ҳastӣ agar yak laҳza Faizi Iloҳӣ қat gardad barobar bo nobudii inson ast, ҳamchunin gift

olami Sheriyat bottom ғaflati inson al odi Hudovand va duo nakardan ba dargoҳi u with macron sababi betavaҷҷӯҳii Hudovand Ba u with macron meshavad.

Bisor vaқt gift Ying ki chӣ bihoҳem, chiguna bihoҳem wa al kӣ od bigirem Sargardon meshavem. Jake wa al muҳimtarin mutabartarin manba Baro ҳalli Institute Mushka Қuroni Karim ast. Gift yn Kitob osmonӣ va muҷizai ҷovidonii Paombari Azam (s) duoҳoi Farovon al farishtagon, paombaron va avlioi iloҳӣ vuҷud dorado, ki metavonad sarmashқ va namunai Hube Baro chӣ Hostal, chiguna Hostal va ғayra boshad

Mo ҳam Baro oshnoӣ bo wa duoҳoi Қuronӣ istifoda az he az gift darhostҳoyamon evil, duoҳoero, ki bo Kaliman "Rabban" e "Rabb" shurӯ Shudala bud intihob Cardio wa Zeri ҳar oya oya tarҷumai bad az az tarҷumai manzumi Umeda Maҷd istifoda namudem.

Baro DTs beҳtar wa wa faҳmidani paomҳo nuktaҳoi oot gift Zeri ҳar Kadom al duoҳo al nuktaҳo Tafsir wa paomҳoi "Nur" navishtai muallimi Қuron ustod Muҳsin Қiroatӣ ba surati intihobӣ istifoda cardio.

Az peshniҳodҳo wa nazarҳoi sozandai noise- istiқbol menamoem.

Dar al Ohira ҳamai Cason, ki Moro gift Institute Amri khayr kӯmak namudand samimona tashakkur mekunem wa al Hudovand қabulii onro mehoҳem.

 
Ba Umeda Incas Hudovand ba mo duoi tavfiқi mustaҷob diҳad.

 
MEK.

 Charo duoҳoyamonro bo "Rabbano" e Rabbӣ oғoz kunem?

 
Vaқte gift ooti Қuroni Karim diққat kunem mebinem, ki anbio, farishtagon wa avlioi Iloҳӣ duoҳoi Khudri bo iborai "Rabban" e "Rabb" oғoz mekardand. Az ҷumlai onҳo ҳazrati Odam (a) wa Ҳavvo (a), 1 ҳazrati Nӯҳ (a), 2 ҳazrati Ibroҳim (a), 3 ҳazrati Yusuf (a), 4 ҳazrati Musō (a), 5 ҳazrati Sulaimon (a), 6 ҳazrati Iso (a), 7 ҳazrati Muҳammad (s), 8 mӯminoni rostin9 va ғayra meboshad.
↓ Read more