Discover

Topics

Zabawy logopedyczne Zestaw 01

Zabawy logopedyczne Zestaw 01 APK

Zabawy logopedyczne Zestaw 01 APK

3.25 FreeGoBrain DGD ⇣ Download APK (58.52 MB)

Speech therapy games to develop memory and concentration.

What's Zabawy logopedyczne Zestaw 01 APK?

Zabawy logopedyczne Zestaw 01 is a app for Android, It's developed by GoBrain DGD author.
First released on google play in 6 months ago and latest version released in 1 month ago.
This app has 341 download times on Google play
This product is an app in Educational category. More infomartion of Zabawy logopedyczne Zestaw 01 on google play
ZABAWY LOGOPEDYCZNE to program w formie gry komputerowej stworzony z myślą o przyjemnej i skutecznej nauce mowy. Program kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
DOSKONAŁA POMOC LOGOPEDYCZNA
PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA
Zabawy logopedyczne doskonale wpływają na prawidłowy rozwój mowy dziecka, dlatego jest polecany jako uzupełnienie terapii logopedycznej.
Dzięki programowi dziecko uczy się prawidłowo wymawiać głoski, rozpoznaje je bądź utrwala ich znajomość. Zabawy logopedyczne również przygotowują do nauki czytania i pisania.

Efekty treningu z programem Zabawy logopedyczne:
– poprawna wymowa,
– znajomość liter,
– przygotowanie do nauki płynnego czytania,
– usprawnienie pamięci wzrokowo – słuchowej,
– ćwiczenie pamięci sekwencyjnej,
– usprawnienie koncentracji i uwagi słuchowej,
– ćwiczenie słuchu fonematycznego,
– wprowadzenie dziecka w świat matematyki,
– ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej będącej podstawą umiejętności pisania i czytania,
– ćwiczenie myślenia przestrzennego i orientacji przestrzennej,
– ćwiczenie logicznego myślenia.
CO ZAWIERA PAKIET?
Na każdy pakiet składają się:
– Video prezentacja – podczas której dziecko poznaje wyrazy zaczynające się na daną literkę.
– Gry Nauka – to właściwa nauka literek.
– Gry Test – wymagające zastosowania nabytych umiejętności w celu doskonalenia efektów nauki, wykorzystując formułę nauki przez zabawę.
Dla lepszych efektów nauki dziecko ma możliwość poprawienia zadań, w których poprawiło błędy.
ZABAWY LOGOPEDYCZNE Zestaw 01
NORMALIZACJA WRAŻLIWOŚCI SŁUCHOWEJ
KSZTAŁTOWANIE UWAGI SŁUCHOWEJ
DLA KOGO? CO ZAWIERA PROGRAM?
Zestaw 01 zawiera gry logopedyczne rozwijające pamięć i koncentrację. Dla dzieci w wieku od 3 lat.
WSPARCIE TERAPII MOWY
Aplikacja logopedyczna zawiera ćwiczenia, które wspierają prawidłowy rozwój mowy i komunikacji. Dzięki różnorodności gier motywuje do ćwiczeń przez zabawę.
Zestaw ten zawiera ćwiczenia kształtujące: rozpoznawanie podstawowych figur geometrycznych, rozpoznawanie dźwięków instrumentów muzycznych oraz dźwięków jakie wydają zwierzęta, naukę kolorów, ćwiczenie pamięci poprzez zapamiętywanie sekwencji dźwięków oraz układanie obrazków z pamięci według wcześniej wskazanego wzorca, zapamiętywanie poleceń, naukę rozpoznawania kierunków: lewo – prawo, orientacji przestrzennej, umiejętność kategoryzacji powiązanych ze sobą przedmiotów, liczenie do 10.
Aplikacja oferuje szeroką gamę gier interaktywnych. Za wykonywanie zadań dziecko zdobywa punkty i pochwały, co wzbudza zainteresowanie wśród dzieci i rozwija ich umiejętności.
↓ Read more