Discover

Topics

Yeni Ümit

Yeni Ümit APK

Yeni Ümit APK

1.0.3 FreeIşık Yayıncılık Ticaret A.Ş. ⇣ Download APK (920.47 KB)

What's Yeni Ümit APK?

Yeni Ümit is a app for Android, It's developed by Işık Yayıncılık Ticaret A.Ş. author.
First released on google play in 8 years ago and latest version released in 5 years ago.
This app has 0 download times on Google play and rated as 4.72 stars with 521 rated times.
This product is an app in Books & Reference category. More infomartion of Yeni Ümit on google play
1988 tarihinde yayın hayatına başlayan Yeni Ümit dergisi 3 aylık periyotlarla yayınlanmakta olup Dini ilimler ve kültür dergisidir

1988 tarihinde yayın hayatına başlayan Yeni Ümit dergisi 3 aylık periyotlarla yayınlanmakta olup , dini ilimler ve kültür dergisidir.

Ağırlıklı olarak: Kur’an araştırmaları, Fıkıh, Kelam, Hadis, Siyer-i Nebi, Risale-i Nur, Kitap Tanıtımı, vb konular işlenmesinin yanı sıra , her baskıda bir dosya konusu bulunmaktadır.

Dergi hem abone usulü hem de bayi satışı ile okuyucuya ulaşmaktadır. 42 ayrı ülkeye üç ayda bir dağıtımı yapılan Yeni Ümit dergisinin 98.000 adet tirajı bulunmaktadır…

Launched in 1988, New Hope Religious sciences and culture magazine is published monthly magazine 3

Launched in 1988, the third monthly magazine published in New Hope and religious sciences and culture magazine.

Mainly: the Koran studies Fiqh, Kalam, Hadith, Siyar-i Nebi, the Risale-i Nur, Book Review, etc., as well as the processing of issues, every time you print to a file is located.

Subscribe to the dealers as well as the sale of magazine-style reader is reached. 42 different countries distributed quarterly magazine New Hope has a circulation of 98,000 units ...

↓ Read more