Discover

Topics

Vrace (Virtual Race)

Vrace (Virtual Race) APK

Vrace (Virtual Race) APK

0.0.2 FreeVnExpress.net ⇣ Download APK (9.61 MB)

V-Race is an online sports platform developed by VnExpress.

What's Vrace (Virtual Race) APK?

Vrace (Virtual Race) is a app for Android, It's developed by VnExpress.net author.
First released on google play in 2 months ago and latest version released in 1 month ago.
This app has 51 download times on Google play
This product is an app in Health & Fitness category. More infomartion of Vrace (Virtual Race) on google play
V-Race là nền tảng thể thao trực tuyẠn do VnExpress phát triển nhằm mang lại các giá trị thiẠt thực cho cộng đồng yêu thể thao nói chung, đặc biệt là cộng đồng yêu chạy bộ, đi bộ, đạp xe và bơi lội.
Với các tính năng nổi bật:
- KẠt nối và đồng bộ dữ liệu của các vận động viên. Bảng xẠp hạng được cập nhật liên tục mỗi ngày.
- Tạo và quản lý nhóm của riêng mình. Các thành viên có thể theo dõi thành tích của nhóm trong từng giải.
- Nhận ngay các huy chương và giấy chứng nhận sau khi hoàn thành giải đua.