Discover

Topics

UPOS - Quản lý bán hàng online

UPOS - Quản lý bán hàng online version history

‹ General Info
123
Version 1.0.57 (2 variants)
Updated 3 days ago
Changelog - Cho phép đặt mặc định đơn vị vận chuyển
- Cho phép thêm hình sản phẩm con ngay khi tạo sản phẩm
- Tối ưu màn hình đơn hàng
- Cải thiện UI/UX
Version 1.0.56 (3 variants)
Updated 2 weeks ago
Changelog - Sắp xẠp tin nhắn/ bình luận chưa đọc lên trước
- Cập nhật đơn vị vận chuyển Ship60: cho phép giao hàng toàn quốc
- Sửa lỗi chỉnh sửa đơn "Bán tại cửa hàng", lỗi kẠt nối khi thay đổi tài khoản Facebook
- Cải thiện UI/ UX
Version 1.0.53 (3 variants)
Updated 3 weeks ago
Changelog - Thêm mục khách lẻ dành cho khách bán hàng tại quầy
- Sửa lỗi hiển thị tổng tiền của đơn hàng tạo từ Fanpage/ Livestream
- Sửa lỗi sao chép/ chỉnh sửa/ xóa bình luận trên Fanpage
- Cải thiện UI/UX
Version 1.0.52
Updated 1 month ago
Changelog - Tối ưu Facebook livestream
- Cải thiện UI/UX
Version 1.0.51 (3 variants)
Updated 1 month ago
Changelog - Cho phép tìm kiẠm đơn hàng theo sản phẩm
- Cải thiện thời gian load bình luận fanpage/livestream
- Thêm icon đánh dấu tin nhắn/ bình luận đã được trả lời
- Sửa lỗi tự đăng xuất khi mất kẠt nối
- Cải thiện UI/UX
Version 1.0.49 (2 variants)
Updated 1 month ago
Changelog - Cải thiện UI/UX
- Cho phép phóng to hình ảnh trong phần chat, bình luận với khách hàng kênh Facebook
- Cho phép tìm kiẠm theo cả số điện thoại và tên khách hàng khi tạo đơn hàng
Version 1.0.48
Updated 2 months ago
Changelog - Sửa lỗi lấy bình luận Facebook livestream theo thời gian thực
Version 1.0.47 (2 variants)
Updated 2 months ago
Changelog - Cải thiện tính năng tạo đơn nhanh Livestream
- Cải thiện UI/UX
Version 1.0.46 (3 variants)
Updated 2 months ago
Changelog - Thêm tính năng tạo đơn nhanh trên Livestream
- Thêm bộ đẠm số lần in đơn
- Sửa lỗi tính tổng tiền của hóa đơn POS khi xem hóa đơn trên app
- Cải thiện UI/UX
Version 1.0.45 (2 variants)
Updated 2 months ago
Changelog Cải thiện hiệu năng và sự ổn định
123