Discover

Topics

AiS2 uchádzač

Monitoring of the admission procedure to universities and sending návratiek.

What's AiS2 uchádzač APK?

AiS2 uchádzač is a app for Android, It's developed by AIS2 development team - CIIT TIP UPJŠ, Košice, SK author.
First released on google play in 51 years ago and latest version released in 1 week ago.
This app has 9.2K download times on Google play and rated as 2.09 stars with 58 rated times.
This product is an app in Education category. More infomartion of AiS2 uchádzač on google play
Aplikácia je určená pre:

- uchádzačov na vysokú školu, na ktorej je prevádzkovaný systém AiS2


Podporované funkcie:

- monitorovanie výsledkov prijímacieho konania
- odosielanie návratiek


Podporované jazyky:
- Slovenčina


(minimálna požadovaná verzia systému AiS2: 2.5.309)
↓ Read more