Discover

Topics

Trồng Cây

Trồng Cây APK

Trồng Cây APK

2.6 Freesaishin dev ⇣ Download APK (6.08 MB)

Planting - Farmer Gardening

What's Trồng Cây APK?

Trồng Cây is a app for Android, It's developed by saishin dev author.
First released on google play in 7 months ago and latest version released in 4 weeks ago.
This app has 504 download times on Google play
This product is an app in Educational category. More infomartion of Trồng Cây on google play
Trồng Cây - Nông Dân Làm Vườn Là game mô tả hoạt động làm vườn cơ bản của nông dân. Bước đầu tiên bạn cần chọn cây giống, sau đó cuốc đất, và trồng vào mùa mưa trên các đồi trọc. Cây sẽ phát triển nhanh chóng nẠu bạn chăm sóc kĩ và sẽ bao phủ đồi trọc bằng màu xanh nhanh chóng...

Game do Saishin Dev Nghiên cứu phát triển.