Discover

Topics

Trò chơi Trúc Xanh - Luyện trí nhớ

Trò chơi Trúc Xanh - Luyện trí nhớ APK

Trò chơi Trúc Xanh - Luyện trí nhớ APK

1.16 FreeTMTdeveloper ⇣ Download APK (11.30 MB)

Green Bamboo is a famous game show for a while.

What's Trò chơi Trúc Xanh - Luyện trí nhớ APK?

Trò chơi Trúc Xanh - Luyện trí nhớ is a app for Android, It's developed by TMTdeveloper author.
First released on google play in 3 years ago and latest version released in 6 months ago.
This app has 7.6K download times on Google play and rated as 3.91 stars with 22 rated times.
This product is an app in Puzzle category. More infomartion of Trò chơi Trúc Xanh - Luyện trí nhớ on google play
Người chơi chỉ cần lật tất cả các ô trên hình nền, 2 ô hình giống nhau sẽ được 100 điểm. Hoàn thành trong khoảng thời gian quy định sẽ chiẠn tháng và qua màn khó hơn.
Rất tốt để rèn luyện trí nhớ, rèn luyện sự tập trung.