Discover

Topics

The Advance

The Advance APK

The Advance APK

1.0.4 FreeThẩm Mỹ Viện Ngọc Dung ⇣ Download APK (26.09 MB)

Solutions to help manage work and operational processes for the company

What's The Advance APK?

The Advance is a app for Android, It's developed by Thẩm Mỹ Viện Ngọc Dung author.
First released on google play in 53 years ago and latest version released in 1 month ago.
This app has 12 download times on Google play
This product is an app in Productivity category. More infomartion of The Advance on google play
The Advance: giải pháp giúp quản lý công việc và quy trình hoạt động cho công ty.

Ứng dụng này cơ bản cho phép chấm công bằng Wifi công ty (được cài đặt trên trang quản trị nội dung CMS).

Nói chung mọi thông tin cá nhân của nhân viên đôi khi sẽ được cập nhật công khai trên App, còn người quản lý sẽ có khi xem được những thông tin đó trên trang quản trị.

Ngoài chấm công thì ứng dụng cũng có bổ sung thêm một số tính năng khác cho thêm phần đa đạng và phong phú như:
- Phê duyệt đề xuất: xin nghỉ làm việc tại nhà, xin làm việc từ xa, xin đi muộn, về sớm...
- Quản lý danh sách công việc cần làm của nhân viên, theo dõi tiẠn độ công việc được giao và báo cáo công việc cho các cấp quản lý.
- Chức năng vạn lý truyền tin: Nhân viên có thể liên lạc với nhau hoặc làm việc nhóm bằng cách gửi các đoạn ký tự được mã hóa cho nhau.
- Cập nhật và theo dõi tin tức mới nhất, sau một thời gian các tin mới nhất sẽ không còn mới nữa...