Discover

Topics

Thành phố Hồng Ngự Smart

Thành phố Hồng Ngự Smart APK

Thành phố Hồng Ngự Smart APK

1.0.9 FreeViettel Business Solutions Corporation ⇣ Download APK (68.00 MB)

Hong Ngu Smart City is a tool to connect the government and the people

What's Thành phố Hồng Ngự Smart APK?

Thành phố Hồng Ngự Smart is a app for Android, It's developed by Viettel Business Solutions Corporation author.
First released on google play in 9 months ago and latest version released in 1 month ago.
This app has 5.5K download times on Google play
This product is an app in News & Magazines category. More infomartion of Thành phố Hồng Ngự Smart on google play
Thành phố Hồng Ngự Smart là công cụ để kẠt nối chính quyền và người dân, khách du lịch nhằm đưa tin phản ánh kèm theo hình ảnh, video clip về những vấn đề bất cập cần hỗ trợ xử lý trên địa bàn thành phố.
Ứng dụng bao gồm các tính năng:
- Phản ánh trong cộng đồng
- Đánh giá phản hồi
- Phản ánh của tôi, thông báo xử lý phản ánh
- Thông tin tuyên truyền
- Thông tin cảnh báo