Discover

Topics

Tap Gorek - Sual Cavab

Tap Gorek - Sual Cavab version history

‹ General Info
12
Version 1.8.280 (2 variants)
Updated 1 year ago
Changelog Xətalar aradan qaldırıldı.
Yeni suallar əlavə edildi.
Effektlər yeniləndi və əlavələr olundu.
Version 1.8.278 (2 variants)
Updated 1 year ago
Changelog Xətalar aradan qaldırıldı.
Suallar üçün daha cox hədiyyələr əlavə edildi.
Yeni bacarıqlar əlavə edildi.
Yeni sual sistemi əlavə edildi.
Effektlər yeniləndi və əlavələr olundu.
Version 1.11.431 (2 variants)
Updated 3 months ago
Version 1.11.430 (2 variants)
Updated 8 months ago
Changelog Xətalar aradan qaldırıldı.
Effektlər yeniləndi və əlavələr olundu.
Yeni suallar əlavə edildi.
Yeni sual sistemi əlavə edildi.
Tazminat kodu:
"pin725" - 20.000 Qızıl.
"pin8897" - 1.000 Kristal.
Hər kəs kodları oyun parametrləri bölməsinə daxil etməklə aktivləşdirə bilər.
Version 1.10.425 (3 variants)
Updated 8 months ago
Changelog Xətalar aradan qaldırıldı.
Effektlər yeniləndi və əlavələr olundu.
Yeni suallar əlavə edildi.
Yeni sual sistemi əlavə edildi.
Tazminat kodu:
"pin725" - 20.000 Qızıl.
"pin8897" - 1.000 Kristal.
Hər kəs kodları oyun parametrləri bölməsinə daxil etməklə aktivləşdirə bilər.
Version 1.10.379 (3 variants)
Updated 10 months ago
Changelog Xətalar aradan qaldırıldı.
Effektlər yeniləndi və əlavələr olundu.
Yeni suallar əlavə edildi.
Version 1.10.361 (2 variants)
Updated 10 months ago
Changelog Xətalar aradan qaldırıldı.
Effektlər yeniləndi və əlavələr olundu.
Yeni suallar əlavə edildi.
Version 1.10.358 (2 variants)
Updated 11 months ago
Changelog Xətalar aradan qaldırıldı.
Effektlər yeniləndi və əlavələr olundu.
Version 1.10.355
Updated 11 months ago
Changelog Xətalar aradan qaldırıldı.
Effektlər yeniləndi və əlavələr olundu.
Version 1.10.354 (3 variants)
Updated 11 months ago
Changelog Xətalar aradan qaldırıldı.
Effektlər yeniləndi və əlavələr olundu.
12