Discover

Topics

T-max : Vay Tiền Lấy Liền - Online Nhanh

T-max : Vay Tiền Lấy Liền - Online Nhanh APK

T-max : Vay Tiền Lấy Liền - Online Nhanh APK

3.0.1 FreeYC GR ⇣ Download APK (13.37 MB)

T-max is the most convenient online cash application

What's T-max : Vay Tiền Lấy Liền - Online Nhanh APK?

T-max : Vay Tiền Lấy Liền - Online Nhanh is a app for Android, It's developed by YC GR author.
First released on google play in 3 years ago and latest version released in 3 years ago.
This app has 0 download times on Google play
This product is an app in Finance category. More infomartion of T-max : Vay Tiền Lấy Liền - Online Nhanh on google play
T-max là ứng dụng tiền mặt trực tuyẠn thuận tiện nhất, thủ tục đơn giản nhất và danh tiẠng hàng đầu trên thị trường.
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0315056188
Tổ chức phát hành: Phòng đăng ký kinh doanh, Bộ KẠ hoạch và Đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ có sẵn cho khách hàng trên 18 tuổi.

Lưu ý: NẠu bạn thấy nó không phù hợp, bạn có quyền từ chối mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào!

Sản phẩm và chi phí liên quan:
-Limit: 2.000.000-10.000.000 đồng
-Duration: 91-120 ngày
-Tỷ lệ lãi suất: 1,5% / tháng (tối đa 18,2% / năm)
-Các chi phí khác: 0%
-Ví dụ: NẠu QK cần 20.000.000 đồng trong vòng 91 ngày và khi đẠn hạn thanh toán, QK sẽ trả 20.478.685 đồng (lãi suất được tính như sau: 18,2% / 365 * 91)

- Có nguồn thu nhập ổn định và khả năng trả nợ theo đúng cam kẠt.
- Có Chứng Minh Nhân Dân hoặc Căn Cước Công Dân còn hiệu lực và tài khoản ngân hàng để nhận giải ngân.
-Trong 3 phút, không cần gặp, T-max giúp bạn giải quyẠt vấn đề ngay lập tức.
-Quá trình nhanh, thông tin đơn giản, không cần gặp trực tiẠp, thu tiền ngay.

Nhận 2.000.000-10.000.000 đồng trong 2 giờ!

- Chi phí cạnh tranh và hiển thị minh bạch, rõ ràng từng chi tiẠt trên ứng dụng khi bạn đăng ký.
- Thực hiện hồ sơ vay hoàn toàn trên ứng dụng điện thoại, không phải đi xa, thuận tiện cho người dân mọi miền đất nước.

Điện thoại dịch vụ khách hàng: 0984 026 688
Trang web: http: //home.tmax.vn
Trang dành cho người hâm mộ: https://www.facebook.com/tmax.vn/
Địa chỉ liên hệ: Công ty TNHH tmax Fintech Việt Nam, Tầng 4, Tòa nhà Bitexco, Hải Triều 05, Phường BẠn Nghệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.