Discover

Topics

SSIH Sörmland

SSIH Sörmland APK

SSIH Sörmland APK

5.0.2 FreeSoftwerk AB ⇣ Download APK (89.16 MB)

Mobile work tool, a support for staff in SSIH Sörmland.

What's SSIH Sörmland APK?

SSIH Sörmland is a app for Android, It's developed by Softwerk AB author.
First released on google play in 52 years ago and latest version released in 1 week ago.
This app has 15 download times on Google play
This product is an app in Medical category. More infomartion of SSIH Sörmland on google play
Appen möjliggör digitala arbetssätt och stöd inom områdena: behandlingsriktlinjer, kontaktvägar, information och dosering av analgetika för personal inom den specialiserade sjukvården i hemmet.