Discover

Topics

soBiblio

soBiblio APK

soBiblio APK

1.0 FreeSV TEKNOLOJİLERİ ⇣ Download APK (29.17 MB)

His Conqueror Sayyid Muhammed Ruhi

What's soBiblio APK?

soBiblio is a app for Android, It's developed by SV TEKNOLOJİLERİ author.
First released on google play in 5 months ago and latest version released in 1 week ago.
This app has 215 download times on Google play
This product is an app in Books & Reference category. More infomartion of soBiblio on google play
Allahu Zülcelal’in ikramı ile Seyyid Muhammed Ruhi Hazretleri tarafından kaleme alınan büyük fütuhat kütüphanesine hoş geldiniz.
Tasavvuf, Bilim, Hikmet ve Bahisler alanında bugüne dek yazılmış kitapların yer aldığı kütüphane size yeni bir bakış açısı sunmakla kalmıyor, hayatınızı her alanda geliştirebileceğiniz fikir ve pratiklerde sunuyor.
Her yeni kitapla beraber günden güne genişleyen Fütuhat Kütüphanesi, insanın anlam arayışının pek çok açığını ortaya çıkartarak bilimin, hakikatin özünden gelen bir tohum olduğunu izah ediyor.
Fütuhat Nedir?
Fütuhat bir devrin kapanıp bir devrin açılmasında Ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam’ın harcıdır.
Cenabı Hakk’ın nasip eylediği Fütuhat kapıları gerek madden ve gerek manen tarih boyunca birbirini kovalamıştır. Tarihteki büyük değişimler, zamanın ihtiyaçlarına göre, manevi önderlerin mihmandarlığında beyan edilmiş ilmi hikmetler ile başlamıştır.
Fütuhatları normal kitaplardan ayıran ana unsur bu bilgilerin doğal olarak daha önce hiç duyulmamış ve hatta akıl üstü olmasıdır.
Akıl nefse tabi ise zamanın gerisinde kalır.
Zamanın ötesine geçebilen sözlerin akışı ise hikmet pınarlarından akıp gelmekte olup her devirde ilahi feyz ve bereketi gönüllerle buluşturmaktadır.
Cenabı Hakk’ın izni inayeti, Resulullah’ın himmeti, Hz. Ali Efendimiz’in ilmi ve Hz. Pir Abdulkadir Geylani’nin mededi ile inkişaf eden bu haller gönülden dile ve oradan da kağıda akmaktadır.

Her devrin değişiminde, insanlığı müstakim olan yoldan haberdar etmekle sorumlu olan zatlar bu fütuhatları beyan etmekle sorumlu ve görevlidirler.
Her fütuhat yeni bir başlangıç olduğu gibi Kur’an’ı Azimuşan’ın ve Sünneti Resulullah’ın esaslarına göre takdim edilmiş manevi bir kütüphaneden alınan büyük ilimlerdir.
Bu ilimlerin gerek teknolojik, gerek bilimsel, gerek maddi ve gerekse manevi bütün alanlarda söz söyleyebilir olması Kur’an’ı Kerim’in özünde var olan bütünlüğün mucizesindendir.
Hayatın içerisinde kaçırılmış veya değişikliğe uğratılmış değerlerin yeniden asli lezzetine kavuşturması ise Sünneti Seniyye’nin bereketidir.
Daha fazla yayın ve içerikle, farklı dillerde tüm dünyaya seslenebilmek adına çıkılan bu yolculuk İslam Dünyası’na sunduğu içerikler kadar Batı Dünyasının bu hikmetle tanışması için yeni fırsatları geliştirmek anlamına da geliyor.
Şimdi sizlerde kendiniz ve sevdikleriniz için bu kütüphaneye üye olabilir ve bu zengin içerikten sesli ve yazılı olarak faydalanabilirsiniz.