Discover

Topics

Signys Logistics

Signys Logistics APK

Signys Logistics APK

1.3.6 FreeTresoft s.r.o. ⇣ Download APK (19.58 MB)

Online assistant to the warehouse

What's Signys Logistics APK?

Signys Logistics is a app for Android, It's developed by Tresoft s.r.o. author.
First released on google play in 52 years ago and latest version released in 1 day ago.
This app has 33 download times on Google play
This product is an app in Business category. More infomartion of Signys Logistics on google play
Signys Logistics je on-line aplikace pro řízení skladů a logistiky v informačním systému Signys.

Podporuje skladové operace příjmu, výdeje, zaskladnění a převodu zboží. Aplikace pomáhá při expedici zboží a zároveň je používána při rozvozech a potvrzování zásilek podpisem. Operace lze provádět na základě dokladu z IS Signys nebo může být doklad přímo vytvářen v aplikaci.

Ovládání aplikace a pracovní postupy jsou optimalizovány, aby nedocházelo ke zbytečným úkonům či zobrazování nepotřebných informací. Jednotlivé operace jsou velice efektivní s ohledem na skutečný provoz na skladě či v terénu. Veškeré operace probíhají prioritně snímáním čárových kódů, je však možné provádět operace i přímým zadáním operátorem.