Discover

Topics

Red Moon Anime Keyboard Theme

Red Moon Anime Keyboard Theme version history

‹ General Info
Version 6.0.1118_8
Updated 1 week ago
Changelog 1. Optimized application performance and loading speed.
2. Solved experience bug(some users could not download keyboard engine).
3. Optimized application interface interaction, better visual appearance, easier operation and faster typing.
Version 1.0 (9 variants)
Updated 1 year ago
Changelog Red Moon Anime cập nhật thiẠt kẠ mới cho chủ đề bàn phím
⭐Rất nhiều chủ đề bàn phím miễn phí.
⭐Red Moon Anime chủ đề bàn phím với Red Moon Anime biểu tượng cảm xúc và những font chữ rất ngầu miễn phí.
⭐Những chủ đề ĐƯỢC YÊU THÍCH HÀNG ĐẦU với nhiều biểu tượng cảm xúc phong phú hơn và những sticker mới hiện đang miễn phí.
⭐Tối ưu hóa tương tác trực quan trang chủ.
⭐Tối ưu hóa tốc độ khởi động.
⭐Nâng cao độ ổn định và sửa lỗi.