Discover

Topics

Radde Biddat

Radde Biddat APK

Radde Biddat APK

1.0 FreeMohammed Aarif Waghoo ⇣ Download APK (6.64 MB)

What's Radde Biddat APK?

Radde Biddat is a app for Android, It's developed by Mohammed Aarif Waghoo author.
First released on google play in 6 years ago and latest version released in 5 years ago.
This app has 0 download times on Google play and rated as 4.76 stars with 42 rated times.
This product is an app in Books & Reference category. More infomartion of Radde Biddat on google play
Kuchh Sunni Muslaman Sahi ilm e deen na hone ki wajah se sahi Aqeede par hone ke bawajood sahi amal nahi karte aur khilaaf e shariat amal karte hain, Jis se Bad-mazhabon (Deobandi, Wahabi, Salfi, Ahle Khabis, Nadvi, Shia, Qadyani, Kharji etc) ko Yeh kehne ka Mauqa milta hai ki Sunni Log Shirk karte hain, Yeh Biddati hain, Sunnaton ka tarik hain Wagirah Wagairah. Hamain un ko sahi baat narmi ke saath samajhani hain. Lekin un Nadaan Sunniyon ki wajah se koi Imame Ahle Sunnat Ala Hazrat Ash-Shah Imam Ahmad Raza Khan Qadri Alaihirrahman aur Maslake Aala Hazrat ko galat nahi keh sakta. Ab kuchh aisi baaten gaur se padhkar samajh len Jis me Imame Ahlesunnat Ahmad Raza Khan rehmatullahi alaihi ne Apni kitaabo me buri bid’aton ko Sakhti ke Sath radd kiya hai aur un se bachne ka hukm diya hai. Lihaza Ham es Risale me Un tamam Ghair Shara'i Rasoomat aur Khurafaat Jin ki Nisbat Imam Ahlsunat AshShah Imam Ahmad Khan Alaihirrahman ki Taraf ki Jaati hai Aap Hi ki Kutub se iski Mukhalfat Sabit Krenge Taki Aam Musalmanon par Sachchi Baat wajah ho jaye ki in Tamam Khuraaf aur BidAat ka Imam Ahmad Raza Alaihirrahman aur Unke Sachhe Maslak se koi Ta'alluq nhi.
↓ Read more