Discover

Topics

Qizlar tarbiyasi

Qizlar tarbiyasi APK

Qizlar tarbiyasi APK

2.0 FreeSabr ⇣ Download APK (5.67 MB)

Qizlar odobu ahloqli va bekalikni bajarish uchun nimalarni bilishlari kerak?

What's Qizlar tarbiyasi APK?

Qizlar tarbiyasi is a app for Android, It's developed by Sabr author.
First released on google play in 2 years ago and latest version released in 1 year ago.
This app has 8.1K download times on Google play and rated as 4.44 stars with 16 rated times.
This product is an app in Books & Reference category. More infomartion of Qizlar tarbiyasi on google play
ALIY NAZIMOV
QIZLAR TARBIYASI
Qizlar odobu ahloqli bo‘lish, uy tutish, ro‘zg‘or ishlarini reja bilan olib borish, bekalikni, onalikni o‘rniga qo‘yib ado etish, umuman ayollik vazifasini bajarish uchun nimalarni bilishlari kerak?
XIX asr oxiri va XX asr boshlarida yashab ijod etgan taniqli turk olimi va mashhur ma’rifatparvari Aliy Nazimoning «Qizlar tarbiyasi» nomli ushbu kitobidan ana shu savollarga javob topishingiz mumkin.
Tarjimon va nashrga tayyorlovchi Teshaboy Ziyoyev

Taniqli turk olimi va mashhur ma’rifatparvari Aliy Nazimo XIX asr oxiri va XX asr boshlarida yashab ijod etgan bo‘lib, boshlang‘ich va o‘rta maktablar uchun oltmishdan ziyod darsliklar, qiroat kitoblari yozgan. Uning alifboga doir uch juz va qiroatga doir uch juzdan iborat «Idmon» (mashq) nomidagi asarlari; imlo va ahloqqa doir «O’quv», «Ilovali risolayi ahloq»; turk tiliga doir «Muxtasari sarfi usmoniy», «Muxtasar-i qavoid-i usmoniyya», «Lisoni usmoniy»; arab tiliga doir «Miftoh asmo-yi arabiyya qavoidi» (birinchi daftar), «Miftoh afol-i arabiyya qavoidi» (ikkinchi daftar), «Navobig‘u-l-kalim» (Zamaxshariyning «Jumal-i balig‘a» asarining tarjimasi); fors tili va forscha qiroatga doir «Tartib-i jadid-i ta’lim-i forsiy», «Sunbuliston», «Ilovali nasiqat-i hukamo»; frantsuz tiliga doir «Yangi alifboyi fransaviy», «Qavoid-i lison-i fran-saviy», «Sarf-i fransaviy», «Frantsuzcha-turkcha lug‘at kitobi» shular jumlasidandir.
Aliy Nazimoning ko‘pgina asarlari o‘rta Osiyoda ham juda katta shuxrat qozongan, maktab-madrasalarda darslik sifatida o‘qitilgan. Ayrim asarlari Toshkentda ham nashr qilingan.