Discover

Topics

Portal12 - Formulas

Portal12 - Formulas version history

‹ General Info
Version 6.0
Updated 8 months ago
Changelog - added new functionality for exiting the app when hardware back button is hit
- added 14 as an hour option for new notification menu
Version 5.0 (3 variants)
Updated 9 months ago
Changelog - смяна на икона за нотификация
- увеличаване на Рериода между въвеждане на символи в Ролето за търсене и филтриране на формули
- корекция на някои текстове
- смяна на стил на бутон за изтриване на Ррофил
- добавен текст "Рри Ростоянство" Рри статус на Ррофил
- РоРъР съобщение след усРешно изРратена заявка за забравена Рарола
Version 4.0
Updated 9 months ago
Changelog - corretions on profile page status logic
- corrections on stylings on profile page
- corrections on buttons text content on profile page
- corrections on register page label of input fields
- corrections on text of tab: from "Learn more" to "Inspiration"