Discover

Topics

Kalkulator Elektryka

Kalkulator Elektryka APK

Kalkulator Elektryka APK

2.7 FreeWindiPL ⇣ Download APK (3.82 MB)

The calculator is a must for Electronics and Electrical Engineers Electrical learners

What's Kalkulator Elektryka APK?

Kalkulator Elektryka is a app for Android, It's developed by WindiPL author.
First released on google play in 6 years ago and latest version released in 2 months ago.
This app has 10 download times on Google play and rated as 3.47 stars with 229 rated times.
This product is an app in Tools category. More infomartion of Kalkulator Elektryka on google play
Aplikacja dla użytkowników systemu Android, pomocna w pracy oraz w szkole jako pomoc w nauce lub w praktyce do sprawdzenia wybranych wielkości elektrycznych. Pragnę aby program służył jako kalkulator elektryka.

Dzięki aplikacji:
- poznasz podstawy teoretyczne Elektrotechniki:
- wykonasz podstawowe obliczenia wielkości elektrycznych:
- poznasz ile Cię kosztuje praca urządzenia elektrycznego (dzienna, 30-dniowa, roczna),
- zobaczysz tabelę wielokrotności i podwielokrotności,
- poznasz podstawowe wielkości i jednostki elektryczne,
- dołączysz do społeczności elektryków i elektroników i uzyskasz fachową pomoc.
- podstawy teoretyczne: wzory na pracę, moc, prąd,
- obliczenie rezystancji, napięcia oraz prądu (prawo Ohma),
- obliczenie mocy czynnej prądu stałego,
- koszt zużycia energii elektrycznej,
- obciążalność prądowa oraz spadek napięcia w przewodach,
- diagram do obliczeń wartości mocy P, napięcia U, prądu elektrycznego I oraz rezystancji R,
- moc czynna w układzie trójfazowym,
- obliczenie wartości prądu z mocy czynnej w układzie trójfazowym,
- spadek napięcia dla prądu stałego,
- spadek napięcia dla prądu przemiennego jednofazowego,
- spadek napięcia dla prądu przemiennego trójfazowego,
- instalacje fotowoltaiczne.


Aplikacja może być użyteczna podczas codziennej pracy!
Zapraszam do korzystania z aplikacji.

APLIKACJA MOŻE ZAWIERAĆ BŁĘDY MERYTORYCZNE. AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM RÓWNIEŻ SZKODY POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE POLEGAJĄCE NA USZKODZENIU CIAŁA LUB ROZSTROJU ZDROWIA, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY DANYCH LUB INNE SZKODY O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ OSOBY TRZECIE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PROGRAMU.
PAMIĘTAJ! PRACA POD NAPIĘCIEM JEST SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNA!
PRACE POD NAPIĘCIEM MOGĄ WYKONYWAĆ OSOBY KTÓRE SĄ PRZESZKOLENI I MAJĄ ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA!

Chcesz być na bieżąco? A może chciałbyś zaproponować zmianę?
Porozmawiaj z grupą innych elektryków lub studentów Elektroniki, Elektrotechniki:
Dołącz do społeczności w Google+
http://plus.google.com/communities/118329485229427863477

Jeśli odnalazłeś błąd. Skontaktuj się ze mną!
↓ Read more