Discover

Topics

Phú Cường Group

Phú Cường Group APK

Phú Cường Group APK

4.3.1 FreePhu Cuong Golden Land ⇣ Download APK (15.60 MB)

Phu Cuong is a pioneering platform in digital transformation of real estate investment

What's Phú Cường Group APK?

Phú Cường Group is a app for Android, It's developed by Phu Cuong Golden Land author.
First released on google play in 52 years ago and latest version released in 1 month ago.
This app has 1.8K download times on Google play
This product is an app in House & Home category. More infomartion of Phú Cường Group on google play
Phú Cường Group là nền tảng tiên phong trong việc chuyển đổi số đầu tư bất động sản. Thông qua ứng dụng, các bất động sản được chia thành các gói đầu tư có hạn mức chỉ từ 10.000.000 đồng, giúp các nhà đầu tư có số vốn nhỏ cũng có thể dễ dàng tham gia.Phú Cường Group giúp đơn giản hoá quy trình đầu tư, mang lại cho khách hàng cơ hội được đồng sở hữu các bất động sản nghìn tỷ một cách đơn giản, dễ dàng hơn.