Discover

Topics

Nuôi Bò

Nuôi Bò APK

Nuôi Bò APK

2.9 Freesaishin dev ⇣ Download APK (6.11 MB)

Raising Cows - Simple Farming

What's Nuôi Bò APK?

Nuôi Bò is a app for Android, It's developed by saishin dev author.
First released on google play in 8 months ago and latest version released in 1 month ago.
This app has 57 download times on Google play
This product is an app in Education category. More infomartion of Nuôi Bò on google play
Nuôi Bò - là trò chơi thú vị trong mô tả hoạt động làm nông đơn giản.

Hoàn thành công việc bằng cách chọn ra các cặp bò giống nhau và dắt hẠt về nhà nuôi, trò chơi đơn giản nhưng rất thú vị có tính giải trí cao ! Hãy bắt đầu trải nghiệm nhé !