Discover

Topics

Nghe tụng kinh Dược Sư

Nghe tụng kinh Dược Sư APK

Nghe tụng kinh Dược Sư APK

1.0 FreeVT Entertainment ⇣ Download APK (9.23 MB)

Application to listen and chant pharmacists

What's Nghe tụng kinh Dược Sư APK?

Nghe tụng kinh Dược Sư is a app for Android, It's developed by VT Entertainment author.
First released on google play in 11 months ago and latest version released in 2 months ago.
This app has 1.3K download times on Google play
This product is an app in Music & Audio category. More infomartion of Nghe tụng kinh Dược Sư on google play
Kinh Dược Sư là bộ kinh quý giá, nói về đức hạnh của đức Phật Dược Sư và lợi ích khi trì tụng kinh này giúp hành giả đạt được lợi ích trong cuộc sống.

Ứng dụng này quý vị có thể trì tụng hoặc nghe Thầy Thích Trí Thoát tụng, có thể nghe mỗi tối rất tốt.

Ngoài ra, ứng dụng còn chứa chú dược sư và chú đại bi tiẠng Phạn và tiẠng Việt giúp quý Phật tử có thể nghe và trì tụng.

- Chúc Quý đạo hữu tinh tấn trên con đường đạo.