Discover

Topics

Nghe Kinh Phật

Nghe Kinh Phật APK

Nghe Kinh Phật APK

4.3 FreeVT Entertainment ⇣ Download APK (10.40 MB)

Free App to listen to Buddhist scriptures for Buddhists

What's Nghe Kinh Phật APK?

Nghe Kinh Phật is a app for Android, It's developed by VT Entertainment author.
First released on google play in 11 months ago and latest version released in 6 months ago.
This app has 1.4K download times on Google play
This product is an app in Music & Audio category. More infomartion of Nghe Kinh Phật on google play
Với hơn 100 bài kinh Phật, thần chú, giảng pháp cùng với những câu chuyện linh ứng về nhiệm màu của Phật Pháp được chúng tôi chọn lọc kỹ lưỡng, ứng dụng này sẽ là công cụ hữu ích cho những quý Phật tử trên con đường tâm linh.

Ứng dụng chứa đựng những bài kinh thông dụng nhất như: kinh A di đà, kinh phổ môn, kinh địa tạng v.v. cùng những bài chú như chú đại bi, chú dược sư v.v. được trì tụng bởi những vị thầy nổi tiẠng như thầy Thích Trí Thoát.

Kho dữ liệu sẽ được chúng tôi cập nhật hàng tuần, mọi đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ mail.

Nam mô A Di Đà Phật