Discover

Topics

Nam ĐẠ: Phục Hưng Đại Nghiệp

Nam ĐẠ: Phục Hưng Đại Nghiệp version history

‹ General Info
12
Version 1.0.3
Updated 3 years ago
Version 1.0.1
Updated 3 years ago
Version 2.3.3 (8 variants)
Updated 2 months ago
Changelog Cập nhật kỹ thuật.
Version 2.3.2 (4 variants)
Updated 2 months ago
Changelog Cập nhật kỹ thuật.
Version 2.3.1 (10 variants)
Updated 2 months ago
Changelog - Cập nhật hình ảnh cho tất cả các công trình.
- Thêm tính năng Tự Động sắp xẠp Đội Hình, và Tự Động ThiẠt lập Tối đa lính trước khi vào mỗi trận đấu.
- Tướng: ThiẠt lập Thống Lãnh ưu tiên để được sử dụng trong Tự Động sắp xẠp Đội Hình.
- Hiển thị thông tin sát thương, sinh lực lính trong chiẠn báo.
- Các điều chỉnh và sửa lỗi khác.
Version 2.2.0 (3 variants)
Updated 6 months ago
Changelog - Sự kiện TẠt - Hoa Mai Vạn Phúc:
Người chơi tham gia sự kiện thu thập Hoa Mai để đổi những phần quà giá trị.
Version 2.1.0 (3 variants)
Updated 7 months ago
Changelog - Sự kiện Cường Hoá Ấn Tín.
- Điều chỉnh Thanh Đàm ChiẠn.
- Tính năng Dân Quy Phục khi Nhà Dân từ cấp 25 trở xuống.
- Bỏ qua thời gian chờ xây dựng và nghiên cứu khi thời gian còn lại dưới 5 phút.
- Giảm thời gian thực hiện tác vụ của Tướng, tối đa 15 phút (giảm còn 3 phút đối với người chơi từ cấp Uy Danh 8 trở xuống).
- Sửa lỗi và các điều chỉnh khác.
Version 2.0.0 (4 variants)
Updated 8 months ago
Changelog Hoạt động Cổ Loa Đại ChiẠn.
Version 1.0.7 (6 variants)
Updated 1 year ago
Version 1.0.6
Updated 2 years ago
Changelog Cập nhật kỹ thuật.
12