Discover

Topics

Nam ĐẠ: Cờ Lau Dựng Nước

Nam ĐẠ: Cờ Lau Dựng Nước APK

Nam ĐẠ: Cờ Lau Dựng Nước APK

2.5.2 FreeConon Studio ⇣ Download APK (89.70 MB)

Strategy game history Vietnam war 12 warlords

What's Nam ĐẠ: Cờ Lau Dựng Nước APK?

Nam ĐẠ: Cờ Lau Dựng Nước is a app for Android, It's developed by Conon Studio author.
First released on google play in 5 years ago and latest version released in 2 months ago.
This app has 286.1K download times on Google play and rated as 3.50 stars with 2,962 rated times.
This product is an app in Strategy category. More infomartion of Nam ĐẠ: Cờ Lau Dựng Nước on google play
Nam ĐẠ 2 - Game chiẠn thuật dã sử Việt với hướng chơi quản lý các thành trì, điều binh khiển tướng chinh phạt bốn phương!

!!!Tái hiện lịch sử nước Việt!!!

★★★Nam ĐẠ 2 dựng trên bối cảnh sau khi Ngô Vương (Ngô Quyền) qua đời, lịch sử Việt Nam ghi nhận giai đoạn nội loạn, tuy rất bi tráng nhưng đồng thời cũng đã đặt một mốc son đáng tự hào, khi Đinh Tiên Hoàng dẹp yên được các sứ quân khác và thống nhất đất nước, tự xưng Hoàng đẠ.★★★

►►►Các điểm đặc sắc Nam ĐẠ 2◄◄◄

✔Tùy chọn 1 trong 5 thẠ lực: Hoa Lư, Đỗ Động Giang, Tây Phù Liệt, Hồi Hồ, TẠ Giang.
✔Hàng trăm vị tướng Việt: với chỉ số đa dạng phù hợp cho một game chiẠn thuật, quản lý có chiều sâu.
✔Tự do mua bán.
✔Nhiệm vụ vô tận: Chính tuyẠn, hàng ngày, thời hạn, thành tựu, liên minh.
✔Trang bị phong phú: Thuộc tính bộ, sưu tập, trao đổi, nâng cấp, đính đá quý.
✔ChiẠn thuật biẠn hóa: Binh pháp linh hoạt, kỹ năng hỗ trợ.
✔Cạnh tranh quyẠt liệt: ChiẠn thắng để phát triển.
✔Quản lý dân sự: Bổ nhiệm quan chức, xây dựng công trình, nghiên cứu khoa học.
✔Lập liên minh.
✔KẠt giao bạn bè.

►Fanpage: https://www.facebook.com/namde2mobile◄
►Hỗ trợ: [email protected]
►Hotline: 0936.637.782◄