Discover

Topics

Musulmonning odob kitobi

Musulmonning odob kitobi APK

Musulmonning odob kitobi APK

5.0 FreeSabr ⇣ Download APK (4.97 MB)

Insonning go’zal xulqi to’g’ri tarbiyaga natijasidir

What's Musulmonning odob kitobi APK?

Musulmonning odob kitobi is a app for Android, It's developed by Sabr author.
First released on google play in 2 years ago and latest version released in 1 year ago.
This app has 11.7K download times on Google play and rated as 4.51 stars with 45 rated times.
This product is an app in Books & Reference category. More infomartion of Musulmonning odob kitobi on google play
Har qanday farzand ma’lum bir muhitda, ma’lum bir oilada dunyoga keladi. Uning kelajakda kim bo’lib yetishishi albatta bevosita farzandga beriladigan e’tiqodiy, axloqiy tarbiyaga bog’liqdir. Farzandlarga odob berish eng avvalo oiladan boshlanadi. Ma’nan yuksak, go’zal xulqqa ega otaonalarning farzandlari ham odobli bo’ladi. Bu go’zal xulq, boshqalarning havasini keltiradigan odobaxloq inson ko’rki sanaladi. Go’zal xulq to’g’ri tarbiyaga daxldordir.
Ota ona farzandlarga yaxshi bilan yomonning, halol bilan haromning, ma’rifat bilan jaholatning, saxovat bilan baxillikning farqini aniq tushuntira bilishi va har vaqt ularni ezgulik yo’liga chorlashlari lozim bo’ladi. Darvoqe, otaonalar farzandlari uchun bu ezgu amallar uchun mezono’lchovni qayerdan oladi? Bu albatta muhim bir savol. Javobi esa musulmonlar uchun juda ham oson. Faqat unga amal qilish qoladi. Bu birinchi navbatda Alloh taoloning kitobi Qur’oni karimda bayon etilgan hukmlar. Odobni to’g’ri shakllangirish uchun eng muhim mezon shu. Ikkinchidan Payg’ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam hadislari insonning ma’nan yuksalishi, ezgulikka intilishi, halolni haromdan farqlay bilishi, inson o’z hayotining mazmunmohiyatini anglab olishi uchun nihoyatda muhimdir.

Zohidjon Islomov,
filologiya fanlari doktori, professor
MUSULMONNING
ODOBI KITOBI