Discover

Topics

Moca

Moca version history

‹ General Info
Version 2.10.38
Updated 2 months ago
Changelog - Tải về và sử dụng ứng dụng ví Moca. Bản cập nhật bao gồm các cải tiẠn về hiệu năng và các bản sửa lỗi.
Version 2.10.34 (2 variants)
Updated 5 months ago
Changelog - Tải về và sử dụng ứng dụng ví Moca. Bản cập nhật bao gồm các cải tiẠn về hiệu năng và các bản sửa lỗi.
Version 2.10.32 (2 variants)
Updated 5 months ago
Changelog - Tải về và sử dụng ứng dụng ví Moca. Bản cập nhật bao gồm các cải tiẠn về hiệu năng và các bản sửa lỗi.
Version 2.10.18
Updated 11 months ago
Changelog - Change the copy texts for compliance.
Version 2.10.14
Updated 11 months ago
Changelog Fix crash when tap Moca Wallet
Version 2.10.2
Updated 1 year ago
Changelog [Vietnamese]
- Cải thiện chất lượng người dùng, sửa lỗi.

[English]
- Improve user experiences, bug fixes.
Version 2.9.1
Updated 1 year ago
Changelog Phiên bản này khắc phục các lỗi và cải thiện tính năng Xác thực người dùng Ví Moca (KYC).
Version 2.9.0
Updated 1 year ago
Changelog Phiên bản này khắc phục các lỗi và cải thiện tính năng Xác thực người dùng Ví Moca (KYC).
Version 2.8.0
Updated 1 year ago
Changelog Giới thiệu tính năng Xác thực người dùng Ví Moca (KYC). Theo quy định của NHNN Việt Nam, tất cả người dùng cần được xác thực để có thể tiẠp tục sử dụng Ví. Xác thực người dùng Ví sẽ góp phần đẩy mạnh nền tảng thanh toán an toàn cho mọi người, giảm thiểu rủi ro gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác
Version 2.7.19
Updated 2 years ago