Discover

Topics

Mobil Cevşen

Mobil Cevşen APK

Mobil Cevşen APK

1.3 FreeIşık Yayıncılık Ticaret A.Ş. ⇣ Download APK (13.53 MB)

What's Mobil Cevşen APK?

Mobil Cevşen is a app for Android, It's developed by Işık Yayıncılık Ticaret A.Ş. author.
First released on google play in 7 years ago and latest version released in 6 years ago.
This app has 0 download times on Google play and rated as 4.53 stars with 2,296 rated times.
This product is an app in Books & Reference category. More infomartion of Mobil Cevşen on google play
Cevşen kelimesi sözlükte "bir tür zırh, savaş elbisesi" anlamına gelmektedir. Terim olarak ise Hz. Peygamber'den (sallallahu aleyhi ve sellem) rivâyet edilen ve her biri Allah'ın isim ve sıfatlarından on tanesini ihtiva eden yüz bölümden ibaret uzunca bir duanın adıdır. Cevşen-i Kebir; muhtevasının derinliği, ifadelerin akıcılığı ve okunmasından elde edilebilecek dünyevî ve uhrevî mükafatlara dair rivayetler sebebiyle tüm Müslümanların bırakmadığı dualar arasında yer almaktadır.
Amulet dictionary word "kind of armor, battle dress" means. As a term of the Prophet. The Prophet (Peace be upon him) narrated that Allah's name and title, each containing one hundred chapters on prayer consisting of a long name. Amulet-i Kebir, depth of content, fluency and reading of statements that can be achieved due to rumors that worldly and otherworldly mükafatlara is one of the prayers of all Muslims had left.
↓ Read more