Discover

Topics

Massland

Connection is freedom

What's Massland APK?

Massland is a app for Android, It's developed by CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - VINATEKS author.
First released on google play in 1 month ago and latest version released in 1 month ago.
This app has 7 download times on Google play
This product is an app in Lifestyle category. More infomartion of Massland on google play
Thiên nhiên luôn ưu ái cung cấp cho chúng ta cây trái, không khí, nước và mặt trời. Vốn dĩ chúng ta đã tự do. Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yẠu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. MASSLAND là nền tảng đầu tư mang đẠn sự tăng trưởng về tài chính, sự tự do về thời gian và hạnh phúc bình an đẠn với mọi nhà!