Discover

Topics

Mała Matematyka_01

Mała Matematyka_01 APK

Mała Matematyka_01 APK

3.01 FreeDGD GoBrain ⇣ Download APK (58.60 MB)

Addition, subtraction, multiplication up to 20.

What's Mała Matematyka_01 APK?

Mała Matematyka_01 is a app for Android, It's developed by DGD GoBrain author.
First released on google play in 1 year ago and latest version released in 1 month ago.
This app has 4 download times on Google play
This product is an app in Educational category. More infomartion of Mała Matematyka_01 on google play
MAŁA MATEMATYKA
DLA KOGO? CO ZAWIERA PROGRAM?
Zestaw zawiera gry matematyczne i logiczne, rozwijające pamięć i koncentrację. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie w zakresie do 20, a w mnożeniu przez 9 w zakresie do 90. Dla dzieci w wieku od 5 lat.
TRENING MÓZGU
Program z tej serii to wybór gier edukacyjnych motywujących do treningu mózgu poprzez wykorzystanie konwencji zabawy.
Nasza aplikacja motywuje do nauki liczenia przez zabawę.
Dzięki naszemu programowi dziecko nauczy się cyfr, rozwiązywania działań (dodawanie, odejmowanie, mnożenie), rozumienia podstawowych pojęć matematycznych, nauczy się koncentrować na zadaniu, poprawi swoją pamięć, a także nauczy się praktycznego korzystania z zegara i logicznego myślenia.
Jest to idealny sposób na przygotowanie do nauki matematyki.
Aplikacja oferuje szeroką gamę gier interaktywnych. Za wykonywanie zadań dziecko zdobywa punkty i pochwały, co wzbudza zainteresowanie wśród dzieci i rozwija ich umiejętności.
CO ZAWIERA PAKIET?
Gry edukacyjne - uczące i sprawdzające zdobyte umiejętności w celu doskonalenia efektów nauki, wykorzystując formułę nauki przez zabawę.
Dla lepszych efektów nauki dziecko ma możliwość poprawienia zadań, w których popełniło błędy.
NORMALIZACJA WRAŻLIWOŚCI SŁUCHOWEJ
KSZTAŁTOWANIE UWAGI SŁUCHOWEJ
Dystraktor dźwiękowy (ambient) to zastosowanie dźwięków w tle. W programie wykorzystano dźwięki z otoczenia imitujące naturalnie występujące odgłosy takie jak: szum uliczny, odgłosy rozmów, przyrody. Często u dzieci występuje nadwrażliwość słuchowa, która wyraża się tym, że dziecko często zatyka uszy, ma poczucie dyskomfortu w miejscach, gdzie występuje naraz wiele dźwięków.
Często dzieci mają problem ze skupieniem się na tym, co się do nich mówi, potrzebują kilkakrotnego powtórzenia polecenia. Dystraktor dźwiękowy uczy skupienia się na istotnej informacji, ignorowaniu nieistotnych dźwięków z otoczenia. Celem jest kształtowanie uwagi i koncentracji, odporności na rozpraszanie poprzez zastosowanie siły dystraktora dźwiękowego, adaptacyjnie dostosowującego się do możliwości dziecka. Funkcja ta przyczynia się do normalizacji wrażliwości słuchowej. W przypadku występowania trudności z wykonaniem zadania moc dystraktora zmniejsza się, a w przypadku udzielania prawidłowych odpowiedzi jego siła zwiększa się.
Co zrobić, gdy dziecko ma dużą nadwrażliwość na dźwięki?
Należy dostosować poziom głośności do preferencji dziecka, w początkowej fazie ćwiczeń można dźwięki w tle wyciszyć przytrzymując ikonę z głośnikiem przez 1,5 sekundy. Funkcja ta automatycznie sama włączy się przy kolejnym zadaniu. Wyciszanie stosować w wyjątkowych przypadkach, ponieważ ta funkcja jest szczególnie wskazana u dzieci z nadwrażliwością słuchową, dzięki niej dziecko w miarę treningu uczy się ignorować dźwięki w tle a wrażliwość słuchowa normalizuje się.

Program jest efektem wieloletniej pracy i doświadczenia stworzony przez neurologopedę, surdologopedę, pedagoga, doktorantkę Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Anetę Pakiełę.