Discover

Topics

CastleClash:QuyẠt ChiẠn-Gamota

CastleClash:QuyẠt ChiẠn-Gamota version history

‹ General Info
Version 1.3.8
Updated 2 years ago
Changelog 1. Tướng mới : Bùa Đạo Sư
2. Kỹ năng vũ khí mới: Phòng Không
3. Siêu thú mới: Thần Hầu
4. Skin Tướng mới Ác Vận của Bùa Đạo Sư.
5. Mở cấp Vận Mệnh tối đa đẠn 100; Cấp Chiêu thức tối đa đẠn 15.
6. Điều chỉnh thuộc tính Quỷ Vương.
7. Ải chiẠn đấu PVE mới:
a. Ải Công thành nhóm mới (Khó)
b. Ải Hang quái thú nhóm mới (Khó)
8. Tăng chỉ số Chính xác của Totem Tướng.
9. Tính năng trò chuyện.
Version 1.3.7
Updated 2 years ago
Changelog 1. Tướng mới : Tinh Vũ Thánh Nữ, Ma Nữ Liềm Băng
2. Kỹ năng mới: Hồn Mệnh
3. Vũ khí mới: Bản Năng
4. Siêu thú mới: Ma Ngưu
5. Hai Skin Tướng mới (HuyẠt Liềm; Thiên Sứ Lửa)
6. Thử Thách Anh Hùng: Thêm 10 Tướng vào Kho Tướng, mở thử thách L10 mức độ khó.
7. Thánh Địa: Mở thêm quái, vật phẩm và quà mới
8. Tối ưu tính năng ChiẠn đấu
9. Tối ưu Đại chiẠn phòng thủ
Version 1.3.6
Updated 2 years ago
Changelog Cập nhật
1. 2 Tướng mới: Cáo Hàn Băng & Quỷ Pha Lê
2. Kỹ năng mới: Niềm Tin
3. Siêu thú mới: Rồng Băng & Rồng Băng Đột BiẠn
4. Skin Tướng mới (Cáo Hàn Băng - Hồn Lửa, Quỷ Pha Lê - Vu Sĩ Quỷ)
5. Hoạt động mới: Đại ChiẠn Phòng Thủ
6. Tính năng mới: Kỹ Năng Tước Vị

Tối ưu
1. Cõi ảo ảnh
2. Công thành nhóm & Hang quái nhóm: Đổi hình nền Thành lớn
3. Giải Siêu Đấu: Có thể dùng Ngọc để hoàn thành một số nhiệm vụ.
4. Tính năng tăng cấp Siêu Hóa
Version 1.3.5 (2 variants)
Updated 2 years ago
Version 1.3.41
Updated 2 years ago
Changelog Sửa lỗi:
1. Hiển thị thông báo tương ứng khi không đủ Ngọc để tiêu hao, thay thẠ việc mở trang Kho vật phẩm.
2. Nút "Hồi" trong Nhà Phép có thể mua Bùa Liên Minh trong Sở Phép Thuật.
3. Khả năng hồi máu của Thợ Săn Bão Lửa khi Cướp Đoạt hay trong tính năng chiẠn đấu có nhiều nhà.
Version 1.3.3
Updated 2 years ago
Version 1.3.22
Updated 2 years ago
Version 1.3.21
Updated 2 years ago
Version 1.3.2
Updated 2 years ago
Version 1.3.11
Updated 3 years ago