Discover

Topics

CastleClash:QuyẠt ChiẠn-Gamota

CastleClash:QuyẠt ChiẠn-Gamota version history

‹ General Info
Version 1.4.81
Updated 1 year ago
Changelog 1. Tướng siêu cấp mới: Đấu Sĩ Rìu Thần, Đao Phủ Tận ThẠ
2. Kỹ năng mới: Cung Thần Tự, Gậy Hắc Tôn
3. Mở tính năng Thần Khí cho Tướng Huyền Thoại.
4. Thêm tính năng tốc chiẠn trong Thánh Địa, Mê Cung và Cõi Ảo Ảnh.
5. Công Thành Nhóm và Nhóm Hang Quái Thú: Cơ hội nhân 2 phần thưởng mỗi ngày trong các khung giờ nhất định
6. Điều chỉnh tối ưu một số tính năng.
7. Phần thưởng đăng nhập tân thủ (7 ngày)
8. Yêu cầu nâng cấp Tướng (Học Khảm, Khảm, tiêu hao Vàng để tăng cấp Sao).
Version 1.4.8
Updated 1 year ago
Changelog 1. Tướng siêu cấp mới: Đấu Sĩ Rìu Thần, Đao Phủ Tận ThẠ
2. Kỹ năng mới: Cung Thần Tự, Gậy Hắc Tôn
3. Mở tính năng Thần Khí cho Tướng Huyền Thoại.
4. Thêm tính năng tốc chiẠn trong Thánh Địa, Mê Cung và Cõi Ảo Ảnh.
5. Công Thành Nhóm và Nhóm Hang Quái Thú: Cơ hội nhân 2 phần thưởng mỗi ngày trong các khung giờ nhất định
6. Điều chỉnh tối ưu một số tính năng.
7. Phần thưởng đăng nhập tân thủ (7 ngày)
8. Yêu cầu nâng cấp Tướng (Học Khảm, Khảm, tiêu hao Vàng để tăng cấp Sao).
Version 1.4.6
Updated 2 years ago
Changelog Cập nhật
1. Tướng Siêu Cấp mới: Bác Học Điên, Nữ Thủy Thần
2. Kỹ năng mới: Đại KẠt Giới
3. Hồn khí mới: Cát Hư Không
4. Tối ưu Kỷ Nguyên ChiẠn Tranh
5. Tối ưu Giải Siêu Đấu.
6. Tối ưu giao diện chính
7. Tối ưu Khu Mỏ
8. Tối ưu vòng sáng dưới mỗi Thần Thú.
Version 1.4.5
Updated 2 years ago
Changelog Cập nhật
1. Tính năng mới: Trận ChiẠn Siêu Cấp.
2. Tướng Siêu Cấp mới.
3. Hồn Khí mới: Dâng Trào
4. Tối ưu tính năng Thách đấu Hộ Vệ.
5. Phần thưởng nhiệm vụ.
6. Điều chỉnh độ khó ải Thành Tôn Sư.
7. Điều chỉnh Quà Gói Tước Vị (Có thể nhận lại.)
Version 1.4.4
Updated 2 years ago
Changelog Cập nhật
1. Phụ bản Công Thành Tôn Sư mới.
2. Hạng Tướng Siêu Cấp mới. (Thần Khí, Tướng Hỗ Trợ, and 2 Phe mới.)
3. Tăng dung lượng tối đa của hộp thư thêm 20. (Từ 40 lên 60.)
4. Thêm 2 vùng Vận Mệnh mới.
5. Điều chỉnh phần thưởng Đại ChiẠn Phòng Thủ.
6. Điều chỉnh phần thưởng Thách Đấu Hộ Vệ.
7. Điều chỉnh phần thưởng ChiẠn Địa.
8. Điều chỉnh phần thưởng Giải Siêu Đấu.
9. Tính năng tìm ghép trong Kỷ Nguyên ChiẠn Tranh.
Version 1.4.3
Updated 2 years ago
Changelog Cập nhật
1. Phần thưởng Pháo Đài Thù Hận và Đại ChiẠn Liên Minh.
2.Trang thông tin Bang trong Kỷ Nguyên ChiẠn Tranh.
3. Kỹ Năng ChiẠn Đấu trong Kỷ Nguyên ChiẠn Tranh.
4. Ải Thí Luyện mới. (12 ải)
5. Tính năng Kỷ Nguyên ChiẠn Tranh.
6. Sức mạnh yêu cầu trong Đại ChiẠn Phòng Thủ.
7. Tướng mới: Du Nữ Ma Thuật, KiẠm Sĩ Bí Ẩn
8. Kỹ năng mới: Chén Tà Ác
9. Hồn khí mới: Dị Năng
10. Skin Tướng mới ("Điệu Vũ Geisha" của Du Nữ Ma Thuật, "KiẠm Vinh Dự" của KiẠm Sĩ Bí Ẩn).
Version 1.4.2
Updated 2 years ago
Changelog Cập nhật
1. Tính năng mới: Kỷ Nguyên ChiẠn Tranh
2. Tướng mới: Kẻ Cuồng Bạo, Ma Sư Hắc Ám
3. Hồn khí mới: Thần Kích
4. Siêu Thú mới: Chimera
5. Skin Tướng mới ("Ánh Sáng" của Ma Sư Hắc Ám, "Zombie Bạo" của Kẻ Cuồng Bạo)
6. Tăng sức mạnh yêu cầu gia nhập một Bang (từ 300,000 đẠn 1,000,000).
7. Thách Đấu Hộ Vệ: Điều chỉnh chỉ số và sức mạnh chiêu thức của ChiẠn Thú.
8. Thách Đấu Hộ Vệ: Thêm tính năng tăng tốc.
9. Điều chỉnh giá trị Kỹ năng Tước vị (Tỷ lệ CRIT và Kháng CRIT).
Version 1.4.1
Updated 2 years ago
Changelog Cập nhật
1. Tính năng mới: Kỷ Nguyên ChiẠn Tranh
2. Tướng mới: Kẻ Cuồng Bạo, Ma Sư Hắc Ám
3. Hồn khí mới: Thần Kích
4. Siêu Thú mới: Chimera
5. Skin Tướng mới ("Ánh Sáng" của Ma Sư Hắc Ám, "Zombie Bạo" của Kẻ Cuồng Bạo)
6. Tăng sức mạnh yêu cầu gia nhập một Bang (từ 300,000 đẠn 1,000,000).
7. Thách Đấu Hộ Vệ: Điều chỉnh chỉ số và sức mạnh chiêu thức của ChiẠn Thú.
8. Thách Đấu Hộ Vệ: Thêm tính năng tăng tốc.
9. Điều chỉnh giá trị Kỹ năng Tước vị (Tỷ lệ CRIT và Kháng CRIT).
Version 1.3.9
Updated 2 years ago
Changelog 1. Tướng mới : Robot Alpha, Vệ Nữ Dung Nham
2. Kỹ năng mới: Hỏa Thạch
3. Siêu thú mới: Hồ Ly Tinh
4. Skin Tướng mới: "Samurai" của Robot Alpha, "Tinh Linh Rừng" của Vệ Nữ Dung Nham.
5. Boss mới Thánh Địa.
6. Tối ưu tính năng Skin Tướng
7. Tối ưu thông báo Kỹ năng và Vũ khí
8. Đài Tướng tăng thêm 2 ô (Tối đa 119 ô).
9. Điều chỉnh Sàn Đấu (Giới hạn mức thiệt hại tối đa trong Pha lê Sàn Đấu)
Version 1.3.81
Updated 2 years ago
Changelog 1. Tướng mới : Bùa Đạo Sư
2. Kỹ năng vũ khí mới: Phòng Không
3. Siêu thú mới: Thần Hầu
4. Skin Tướng mới Ác Vận của Bùa Đạo Sư.
5. Mở cấp Vận Mệnh tối đa đẠn 100; Cấp Chiêu thức tối đa đẠn 15.
6. Điều chỉnh thuộc tính Quỷ Vương.
7. Ải chiẠn đấu PVE mới:
a. Ải Công thành nhóm mới (Khó)
b. Ải Hang quái thú nhóm mới (Khó)
8. Tăng chỉ số Chính xác của Totem Tướng.
9. Tính năng trò chuyện.