Discover

Topics

CastleClash:QuyẠt ChiẠn-Gamota

CastleClash:QuyẠt ChiẠn-Gamota version history

‹ General Info
Version 1.5.7 (11 variants)
Updated 1 year ago
Changelog 1. Tướng mới: Linh Miêu Sư, Liệt Hỏa Kỵ Sĩ
2. Kỹ Năng mới: Lực ChẠ Ngự
3. Đá Tinh mới: ThiẠt HuyẠt
4. Cấm Địa mở thêm ải mới.
Version 1.5.6
Updated 1 year ago
Changelog 1. Tướng mới: Bá Tước Hòa Âm, Golem Cổ Đại
2. Hồn khí mới: Hỏa Ngục
3. Đá tinh mới: Khiên Gai Phép
4. Tính năng mới: Copy bố cục
5. Mở mới 10 cấp Thần khí
Version 1.5.5
Updated 1 year ago
Changelog 1. Tướng mới: Võ Sĩ Vũ Trụ, Merksha
2. Kỹ Năng mới: Lực Cấm Kỵ
3. Đá Tinh mới: Ác Mộng
4. Tính năng mới: Hệ Sao
5. ChẠ độ chiẠn đấu mới: Cấm Địa
Version 1.5.41
Updated 1 year ago
Changelog 1. Tướng mới: Rồng Cánh Đỏ, Sứ Giả Phán Xét
2. Siêu Thú mới: Tư TẠ Tim Hồng
3. Hồn Khí mới: Bạo Phép
4. Đá Tinh mới: Sừng Thắng Lợi
5. Mở Ải Hang Quái Thú mới
6. Thêm tính năng ""Bạn bè đề cử"".
Version 1.5.4
Updated 1 year ago
Changelog 1. Tướng mới: Rồng Cánh Đỏ, Sứ Giả Phán Xét
2. Siêu Thú mới: Tư TẠ Tim Hồng
3. Hồn Khí mới: Bạo Phép
4. Đá Tinh mới: Sừng Thắng Lợi
5. Mở Ải Hang Quái Thú mới
6. Thêm tính năng ""Bạn bè đề cử"".
Version 1.5.3
Updated 1 year ago
Changelog 1. Tướng mới: Tử Tước Cơ Khí, Quý Cô Lõi Sắt
2. Kỹ năng mới: Gió Chỉ Lện
3. Đá Tinh mới: Zero Kích Phá
4. Mở Thành tựu xây dựng mới.
5. Tối ưu thông tin lịch sử trong Kỷ Nguyên ChiẠn Tranh.
6. Tối ưu tính năng Đối ChiẠn và Thánh Địa
7. Thử Thách Anh Hùng: Mở ải mới và Tướng mới trong Quỹ Tướng.
Version 1.5.21
Updated 1 year ago
Changelog 1. Tướng mới: Kỵ Sĩ Dã ChiẠn, Thuật Sư Băng
2. Hồn khí mới: Đòn Chí Tử
3. Siêu thú mới: Titan Băng
4. Tính năng Chuyên Tu mới và Đá Tinh mới (5 Đá Tinh mới).
5. Mở 10 cấp Cường Hóa Skin mới.
6. Tối ưu tính năng Nhiệm vụ.
7. Điều chỉnh điều kiện mở khóa [Sàn Đấu].
Version 1.5.2
Updated 1 year ago
Changelog 1. Tướng mới: Kỵ Sĩ Dã ChiẠn, Thuật Sư Băng
2. Hồn khí mới: Đòn Chí Tử
3. Siêu thú mới: Titan Băng
4. Tính năng Chuyên Tu mới và Đá Tinh mới (5 Đá Tinh mới).
5. Mở 10 cấp Cường Hóa Skin mới.
6. Tối ưu tính năng Nhiệm vụ.
7. Điều chỉnh điều kiện mở khóa [Sàn Đấu].
Version 1.5.1
Updated 1 year ago
Changelog 1. Nhiệm vụ chính mới
2. Thêm tăng tốc chiẠn đấu khi Công thành
3. Tăng cấp Siêu Hóa tối đa đẠn 5.
4. Giao diện và ải Boss L3 Đại ChiẠn Phòng Thủ.
5. Mảnh Skin sẽ không còn hiện trong Nhà Kho.
6. Tính năng ghép đấu Kỷ Nguyên ChiẠn Tranh
Version 1.4.9
Updated 1 year ago
Changelog 1. Tướng siêu cấp mới: Xác ướp quỷ, Cung Thủ Băng
2. Hồn khí mới: Siêu Phản Kích
3. Siêu Thú mới: Kỵ Sĩ Hồn Ma
4. Khiêu chiẠn Trùm Liên Minh phiên bản mới.
5. Tối ưu phần thưởng Mục Tiêu Trưởng Thành và Tân Thủ 7 ngày.
6. Tối ưu mức Vinh Dự cần thiẠt để tăng cấp Kỹ Năng Tước Vị và Kỹ năng ChiẠn đấu.
7. Tối ưu phần thưởng Thành Tôn Sư
8. Tối ưu phần thưởng Shop Liên Minh.