Discover

Topics

CastleClash:QuyẠt ChiẠn-Gamota

CastleClash:QuyẠt ChiẠn-Gamota version history

‹ General Info
Version 3.1.1 (2 variants)
Updated 5 months ago
Changelog 1. Tướng mới: Tử Tước Cơ Khí, Quý Cô Lõi Sắt
2. Kỹ năng mới: Gió Chỉ Lện
3. Đá Tinh mới: Zero Kích Phá
4. Mở Thành tựu xây dựng mới.
5. Tối ưu thông tin lịch sử trong Kỷ Nguyên ChiẠn Tranh.
6. Tối ưu tính năng Đối ChiẠn và Thánh Địa
7. Thử Thách Anh Hùng: Mở ải mới và Tướng mới trong Quỹ Tướng.
Version 1.6.61 (2 variants)
Updated 6 months ago
Changelog 1. Tướng mới: Chúa Tể Hỏa Ngục, Linh Hồn Hoa Hồng
2. Kỹ năng mới: Khiên Thần Trị
3. Đá Tinh mới: Tàn Mệnh
4. Skin Tướng mới: Sứ Đồ Năng Lượng của Chúa Tể Hỏa Ngục, Thánh Nữ Ngọt Ngào của Linh Hồn Hoa Hồng
5. Khu Vận Mệnh mới: Đài Sáng ThẠ
6. Thêm Avatar trong giao diện Tước Vị mới
7. Mở 2 Boss mới trong Thách Đấu Hộ Vệ
Version 1.6.6
Updated 6 months ago
Changelog 1. Tướng mới: Chúa Tể Hỏa Ngục, Linh Hồn Hoa Hồng
2. Kỹ năng mới: Khiên Thần Trị
3. Đá Tinh mới: Tàn Mệnh
4. Skin Tướng mới: Sứ Đồ Năng Lượng của Chúa Tể Hỏa Ngục, Thánh Nữ Ngọt Ngào của Linh Hồn Hoa Hồng
5. Khu Vận Mệnh mới: Đài Sáng ThẠ
6. Thêm Avatar trong giao diện Tước Vị mới
7. Mở 2 Boss mới trong Thách Đấu Hộ Vệ
Version 1.6.5 (2 variants)
Updated 7 months ago
Changelog 1. Tướng mới: Xạ Thủ Tuần Lộc, Tôn Sư KiẠm Cổ
2. Kỹ Năng mới: Dịch Bệnh
3. Hồn Khí mới: Gió Xoáy
4 Skin Tướng mới ("Nhạc Sĩ Hoàng Gia" của Xạ Thủ Tuần Lộc, "Bá Tước KiẠm" của Tôn Sư KiẠm Cổ)
5. Siêu Thú mới: Sói Ma Trăng
6. Trang Bị Phụ Kiện mới: Bộ Hàn Băng, Bộ Ma Tâm
7. Thử Thách Thánh Địa mới: Ma Thú Xâm Nhập
8. Mở tính năng So Tài mới trong Sàn Đấu
Version 1.6.4 (2 variants)
Updated 8 months ago
Changelog 1. Ra mắt Tướng mới: Linh Nữ Pha Lê
2. Tính năng chiến đấu mới: Hành Trình Dị Giới
3. Mở Độ Khó Thành mới (Địa Ngục)
4. Mở tính năng dùng Xu Anh Hùng để hoàn tất nhiệm vụ Tuyển Tướng.
5. Đài Tướng tăng thêm 1 ô (Tối đa 156 ô).
6. Nhà Kho tăng thêm 10 ô (Tối đa 540 ô).
Version 1.6.31 (2 variants)
Updated 9 months ago
Changelog 1. Tướng mới: Phán Quan Atula
2. Đá Tinh mới: Chất Cuồng Nộ
3. Hồn Khí mới: Axit Tinh KhiẠt
4. Siêu Thú mới: Sứ Giả Độ Hồn, Sứ Giả Độ Hồn Đột BiẠn
5. Ải mới Hang Quái Thú và Thử Thách Anh Hùng
6. Tính năng mới: Hiệu ứng Bộ Trang Bị
7. Mức giới hạn Đài Tướng tăng thêm 1 ô (Tối đa 155 ô).
8. Mức giới hạn Nhà Kho tăng thêm 10 ô (Tối đa 530 ô).
Version 1.6.1
Updated 11 months ago
Changelog 1. Tướng mới: Đấu Sĩ Song Giáo, Họa Sư Ma Trận
2. Hồn Khí mới: Tham Vọng
3. Đá Tinh mới: Vòng Tinh Linh
4. Skin Rồng Bạo Năng mới: Giáp Lửa
5. Hệ thống Trang Bị mới
6. Tính năng mới: Huấn Luyện Tướng
7. Mở thêm các Gói Quà mới trong Chợ
Version 1.5.91 (2 variants)
Updated 1 year ago
Changelog 1. Tướng mới: Túy Thần Hầu, Người Đào Mộ
2. Kỹ Năng mới: Ấn Trói Chặt
3. Đá Tinh mới: Cánh Tái Sinh
4. Skin Tướng Thần Tượng Mới
5. Chiêu thức Rồng Giáp Quỷ
6. Tối ưu Hệ thống hộp thư.
Version 1.5.9 (5 variants)
Updated 1 year ago
Changelog 1. Tướng mới: Túy Thần Hầu, Người Đào Mộ
2. Kỹ Năng mới: Ấn Trói Chặt
3. Đá Tinh mới: Cánh Tái Sinh
4. Skin Tướng Thần Tượng Mới
5. Chiêu thức Rồng Giáp Quỷ
6. Tối ưu Hệ thống hộp thư.
Version 1.5.8 (6 variants)
Updated 1 year ago
Changelog 1. Tướng mới: Rồng Giáp Quỷ, Kunoichi
2. Kỹ Năng mới: Lá Tiên Tri, Giáp Sứ Giả, Ngọc ChiẠn Thú
3. Hồn Khí mới: Phá Giáp
4. Đá Tinh mới: Độc Mục Xương
5. Tính năng mới: Tăng Sao Thần Khí
6. Tính năng Quay nhanh Kỹ Năng và Hồn Khí.
7. Nâng cấp tính năng Đoạt Lửa