Discover

Topics

CastleClash:QuyẠt ChiẠn-Gamota

CastleClash:QuyẠt ChiẠn-Gamota version history

‹ General Info
Version 3.1.8 (3 variants)
Updated 1 week ago
Changelog 1. Ký danh mỗi ngày:
- Giao diện.
- Ra mắt Gói Ký Danh Cao Cấp mới.
2. Narcia: Kỷ Nguyên ChiẠn:
- Giao diện chat.
- Quy định sau khi Liên Minh báo danh, chỉ thành viên trên 10000 Sức mạnh mới có thể tham gia.
3. Tẩy Luyện Thần Khí: Các thuộc tính mới quay ra có thể thay cho các Tướng khác.
Version 3.1.71 (3 variants)
Updated 3 weeks ago
Changelog 1. Tướng mới: Tử Tước Cơ Khí, Quý Cô Lõi Sắt
2. Kỹ năng mới: Gió Chỉ Lện
3. Đá Tinh mới: Zero Kích Phá
4. Mở Thành tựu xây dựng mới.
5. Tối ưu thông tin lịch sử trong Kỷ Nguyên ChiẠn Tranh.
6. Tối ưu tính năng Đối ChiẠn và Thánh Địa
7. Thử Thách Anh Hùng: Mở ải mới và Tướng mới trong Quỹ Tướng
Version 3.1.7 (2 variants)
Updated 1 month ago
Changelog 1. Tăng số Liên Minh tham gia Đại ChiẠn Liên Minh và Đoạt Lửa đẠn 6500.
2. Tăng số Liên Minh tham gia Pháo Đài Thù Hận đẠn 3000.
3. Tính năng chat, dịch và báo cáo vi phạm.
4. Phần thưởng Huy Chương Vàng.
5. Giao diện nâng cấp Thú, thứ tự vật phẩm và mục Tướng.
6. Có thể mở cùng lúc nhiều ô trong Đài Tướng và Nhà Kho.
Version 3.1.6 (3 variants)
Updated 1 month ago
Changelog 1. Tăng số Liên Minh tham gia Đại ChiẠn Liên Minh và Đoạt Lửa đẠn 6500.
2. Tăng số Liên Minh tham gia Pháo Đài Thù Hận đẠn 3000.
3. Tính năng chat, dịch và báo cáo vi phạm.
4. Phần thưởng Huy Chương Vàng.
5. Giao diện nâng cấp Thú, thứ tự vật phẩm và mục Tướng.
6. Có thể mở cùng lúc nhiều ô trong Đài Tướng và Nhà Kho.
Version 3.1.5
Updated 1 month ago
Changelog 1. Tăng số Liên Minh tham gia Đại ChiẠn Liên Minh và Đoạt Lửa đẠn 6500.
2. Tăng số Liên Minh tham gia Pháo Đài Thù Hận đẠn 3000.
3. Tính năng chat, dịch và báo cáo vi phạm.
4. Phần thưởng Huy Chương Vàng.
5. Giao diện nâng cấp Thú, thứ tự vật phẩm và mục Tướng.
6. Có thể mở cùng lúc nhiều ô trong Đài Tướng và Nhà Kho.
Version 3.1.4 (3 variants)
Updated 2 months ago
Changelog Cập nhật:
Tính năng mới
1. Tính năng chiẠn đấu mới: Đại Quân Vương
2. Tướng mới: Dũng Sĩ Vũ Trụ
3. Đá Tinh mới: Rồng Ban Phúc
4. Hồn Khí mới: Đòn Sinh Tử
5. Skin Tướng mới: Giáp Lam Kim của Dũng Sĩ Vũ Trụ
6. Trang bị phụ kiện mới: Dây/ Nhẫn Bình Tâm, Dây/ Nhẫn Băng Giá
7. Siêu Thú mới: Vua Bạch Tuộc
Version 3.1.3
Updated 3 months ago
Changelog Khắc phục:
1. Lỗi tiêu hao Ngọc khi tăng cấp Khảm hoặc Chuyên Tu với kẠt nối mạng không ổn định.
2. Lỗi tải gói tài nguyên trong một số trường hợp.
Version 3.1.2 (3 variants)
Updated 3 months ago
Changelog 1. Điều chỉnh thời gian bắt đầu của một số tính năng
2. Giao diện chính.
3. Tướng mới trong Trận ChiẠn Siêu Cấp: Quạ Đêm Sát Thủ
4. Tăng lượt đấu trùm và thời gian hồi phục trong Thánh Địa.
5. Tối ưu sắp xẠp vật phẩm trong Shop Liên Minh và thêm mục [Đặc Quyền].
6. Tối ưu hóa giao diện dùng nhanh tài nguyên Tướng.
7. Mức giới hạn Đài Tướng tăng thêm 1 (Tối đa 162 ô).
8. Mức giới hạn Nhà Kho tăng thêm 10 (Tối đa 580 ô).
Version 3.1.1 (2 variants)
Updated 4 months ago
Changelog 1. Tướng mới: Tử Tước Cơ Khí, Quý Cô Lõi Sắt
2. Kỹ năng mới: Gió Chỉ Lện
3. Đá Tinh mới: Zero Kích Phá
4. Mở Thành tựu xây dựng mới.
5. Tối ưu thông tin lịch sử trong Kỷ Nguyên ChiẠn Tranh.
6. Tối ưu tính năng Đối ChiẠn và Thánh Địa
7. Thử Thách Anh Hùng: Mở ải mới và Tướng mới trong Quỹ Tướng.
Version 1.6.61 (2 variants)
Updated 5 months ago
Changelog 1. Tướng mới: Chúa Tể Hỏa Ngục, Linh Hồn Hoa Hồng
2. Kỹ năng mới: Khiên Thần Trị
3. Đá Tinh mới: Tàn Mệnh
4. Skin Tướng mới: Sứ Đồ Năng Lượng của Chúa Tể Hỏa Ngục, Thánh Nữ Ngọt Ngào của Linh Hồn Hoa Hồng
5. Khu Vận Mệnh mới: Đài Sáng ThẠ
6. Thêm Avatar trong giao diện Tước Vị mới
7. Mở 2 Boss mới trong Thách Đấu Hộ Vệ