Discover

Topics

Liên Quân Võ Lâm - Mộng Giang Hồ (Offline)

Liên Quân Võ Lâm - Mộng Giang Hồ (Offline) version history

‹ General Info
1234
Version 1.0.76 (4 variants)
Updated 1 month ago
Changelog -Cập nhật kỹ năng 150 Đường môn
-Cập nhật kỹ năng 150 nhận hỗ trợ từ các kỹ năng khác
Version 1.0.74
Updated 2 months ago
Changelog -Sửa lỗi ép trang bị tím
-Sửa lỗi ép trang bị thiên tứ
Version 1.0.73 (4 variants)
Updated 2 months ago
Changelog -Sửa lỗi nâng cấp đồng hành
Version 1.0.72 (4 variants)
Updated 2 months ago
Changelog -Cập nhật kỹ năng 150 cái bang
-Sửa lỗi đổi đồ phổ hoàng kim
-Sửa lỗi dùng phù về thành
Version 1.0.70 (4 variants)
Updated 3 months ago
Changelog -Cập nhật kỹ năng 150 cái bang
-Sửa lỗi đổi đồ phổ hoàng kim
Version 1.0.69 (2 variants)
Updated 4 months ago
Changelog -Cập nhật kỹ năng 150 Võ đang
-Sửa lỗi tự động bán đồ Thiên tứ
-Sửa lỗi đổi đồ phổ trang bị hoàng kim
Version 1.0.68 (4 variants)
Updated 4 months ago
Changelog -Cập nhật kỹ năng 150 Võ đang
-Sửa lỗi tự động bán đồ Thiên tứ
Version 1.0.67 (4 variants)
Updated 5 months ago
Changelog -Cập nhật kỹ năng 150 phái Côn lôn
Version 1.0.66 (3 variants)
Updated 8 months ago
Changelog -Cập nhật nâng cấp Ấn bạch kim
-Chỉnh sửa nâng cấp trang bị ấn
-Sửa một số lỗi trò chơi phát sinh
Version 1.0.65 (4 variants)
Updated 9 months ago
Changelog -Cập nhật bảo vật hoàng đẠ
-Cập nhật bội hoàng kim đồng hành
1234