Discover

Topics

Landber - Kênh bất động sản

Landber - Kênh bất động sản version history

‹ General Info
123
Version 1.0.5
Updated 5 years ago
Changelog - Thêm lựa chọn thông tin đường khi đăng tin.
- Hiệu chỉnh chức năng chọn vị trà trên bản đồ để tăng trải nghiệm người dùng.
Version 1.0.4
Updated 5 years ago
Version 2.6.6
Updated 3 months ago
Changelog Chúng tôi đã sửa lỗi một số tính năng và tối ưu trải nghiệm người dùng.
Hãy tải hoặc cập nhật ngay ứng dụng để có những trải nghiệm tuyệt vời bạn nhé.
Version 2.6.5 (2 variants)
Updated 3 months ago
Changelog Cải tiẠn giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Chúng tôi cập nhật ứng dụng thường xuyên để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Hãy nâng cấp lên phiên bản mới với những cải tiẠn mới nhé.
Version 2.6.4 (6 variants)
Updated 9 months ago
Changelog Cải tiẠn giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Chúng tôi cập nhật ứng dụng thường xuyên để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Hãy nâng cấp lên phiên bản mới với những cải tiẠn mới nhé.
Version 2.6.2
Updated 8 months ago
Changelog Cải tiẠn giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Chúng tôi cập nhật ứng dụng thường xuyên để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Hãy nâng cấp lên phiên bản mới với những cải tiẠn mới nhé.
Version 2.5.9
Updated 2 years ago
Version 2.5.6
Updated 3 years ago
Version 2.5.5
Updated 3 years ago
Version 2.5.4
Updated 3 years ago
123