Discover

Topics

Kirill's Game

Kirill's Game APK

Kirill's Game APK

1.0 Freejens-gustav ⇣ Download APK (1.51 MB)

Games where you have to remove dice of different color from a 10x10 large board

What's Kirill's Game APK?

Kirill's Game is a app for Android, It's developed by jens-gustav author.
First released on google play in 2 years ago and latest version released in 4 months ago.
This app has 6 download times on Google play
This product is an app in Casual category. More infomartion of Kirill's Game on google play
Et 10x10 stort bræt med 100 terningesider i fire farver placeret tilfældigt.

En terning kan fjernes fra brættet ved at trykke på den, dog kun hvis der ved siden af den ligger en terning samme farve eller med samme antal øjne.

Ved trykket fjernes da terningen og desuden fjernes alle der kan forbindes med den i samme farve og alle dem der ligger ved siden af en af disse med samme antal øjne.

Ved hvert tryk fås en ekstra terning, som kan bruges til at fylde tomme felter ud på brættet så der skabes nye forbindelser.

Der gives point for at fjerne terninger. Udover terningernes øjne gives der ekstra point for hvor mange der fjernes af samme farve og endnu flere ekstra point for hvor mange der fjernes i andre farver. Når der fyldes tomme felter på brætter reduceres til gengæld i point.
Formålet med spillet er at fjerne alle terninger fra brættet og score flest point.

Ved at trykke på en terning uden at slippe kan man se hvilke andre terninger der vil blive fjernet ved at trykke på den samt hvor mange point det vil give.