Discover

Topics

KIDO'S SALE SERVICE

KIDO'S SALE SERVICE APK

KIDO'S SALE SERVICE APK

3.5.1 FreeKIDO GROUP ⇣ Download APK (19.64 MB)

Point of sale care application from KIDO

What's KIDO'S SALE SERVICE APK?

KIDO'S SALE SERVICE is a app for Android, It's developed by KIDO GROUP author.
First released on google play in 52 years ago and latest version released in 1 week ago.
This app has 517 download times on Google play
This product is an app in Business category. More infomartion of KIDO'S SALE SERVICE on google play
Kido Service là ứng dụng được sử dụng để phục vụ nhân viên bán hàng trong công việc của mình. Nhằm:
- Quản lý lịch viẠng thăm khách hàng trong tuyẠn theo ngày
- Hỗ trợ khách hàng đặt hàng
- Theo dõi đơn hàng của khách hàng
- Liên hệ Nhà Phân Phối hoặc khách hàng trong những trường hợp cần hỗ trợ
- Đăng ký, chụp hình chương trình trưng bày
- Theo dõi hiệu suất viẠng thăm của mình trong ngày

Cách sử dụng:
- Đảm bảo sử dụng internet 3G/4G hoặc wifi ổn định
- Sau khi tải app về sẽ đăng nhập sử dụng mã nhân viên của mình
- Thực hiện viẠng thăm, đặt hàng cho khách hàng
- Theo dõi đơn hàng
- Hỗ trợ tham gia chương trình khuyẠn mãi