Discover

Topics

Kärnbibeln

Kärnbibeln APK

Kärnbibeln APK

5.2 FreeJonas Bergsten ⇣ Download APK (110.03 MB)

An expanded Swedish Bible translation with notes and explanatory images

What's Kärnbibeln APK?

Kärnbibeln is a app for Android, It's developed by Jonas Bergsten author.
First released on google play in 6 years ago and latest version released in 1 month ago.
This app has 2.1K download times on Google play and rated as 4.66 stars with 29 rated times.
This product is an app in Books & Reference category. More infomartion of Kärnbibeln on google play
Svenska Kärnbibeln (SKB) är en expanderad översättning. Där det behövs, används flera svenska ord för att förmedla grundtextens fulla betydelse. Målet är att en svensk läsare på 2000-talet ska tillgodogöra sig bibeln så långt det är möjligt på samma sätt som när den skrevs.

Svenska Kärnbibeln använder sig av ett system med parenteser och hakklamrar.

() - Hebreiskt/grekiskt ords fulla betydelse

[] - Tillägg av översättarna med uppgifter för att lättare tolka bibelstället

Man kan säga att innehållet i parenteserna och hakklamrarna är noter som är inlagda i texten och formaterade så att de kan läsas tillsammans med bibeltexten om man vill.

Denna app är en första version med Nya Testamentet. Allt eftersom arbetet fortsätter läggs fler böcker till. I appen finns också 500+ bilder.