Discover

Topics

JMas - Sayıların Sırrı

JMas - Sayıların Sırrı APK

JMas - Sayıların Sırrı APK

12.0.0 FreeEVS Dijital Yayıncılık ⇣ Download APK (20.07 MB)

JMas is here to introduce you to the world of mathematics!

What's JMas - Sayıların Sırrı APK?

JMas - Sayıların Sırrı is a app for Android, It's developed by EVS Dijital Yayıncılık author.
First released on google play in 2 months ago and latest version released in 1 month ago.
This app has 14.4K download times on Google play and rated as 3.29 stars with 412 rated times.
This product is an app in Education category. More infomartion of JMas - Sayıların Sırrı on google play
Hz. Muhammed (s. a. v.) ve O’nun ehl-i beytine, ashabına, Resûlullah’tan sonra mirasını üzerimde barındırdığım İbn-i Arabî
Hazretleri ile birlikte altın silsilede yer alan velîlere, âlimlere,
yolun büyüklerine selam ediyorum.
Sözlerime başlarken; sayıların mistisizmi ile Yaratıcı’nın gezegenleri, âlemleri ve bir bütün hâlinde insanlığı yaratması konusundaki matematiğini bizlere aktaran İbn-i Arabî Hazretleri’nin
öğretisini bu kitapta kelimelere dökmekten onur duyduğumu bilmenizi isterim.
Sayılar, kendini herkese farklı şekillerde açar. Araştırma ve geliştirme sürecinin devam ettiği “sayıların mistisizmi” olarak adlandırdığımız İlm-i Azam konusu; Yaradan’ın (c. c.) yardımıyla
belirli bir seviyeye geldikten sonra ilk defa bu bilgiyi topluma
açma noktasında beni gayretlendirdi. Bu gayretle, topluma İlm-i
Azama dair bilgiyi ve felsefeyi yayma; evreni, insan hayatını ve
boyutlar arası iletişimi anlatma, Yaradan’ın yaradılışta kullandığı matematiği tüm insanlığa aktarma amacıyla belli bir seviyeye
geldiğimi düşünerek sizlerle bu öğretiyi ve felsefeyi paylaşmaya
karar verdim.
Sayılarla on iki yıllık kaderi anlama yolculuğumun ardından, yüz
binlerce insanı tek tek gözlemleyerek insanların doğum tarihleri üzerinde çalışmalar yaptım. İnsanların kaderlerini inceleyerek
tüm insanlık için genel geçer kuralları olan büyük bir fikrî külliyatın gözlerimizin önünde durduğunu ve bütün insanlığın bundan
bihaber yaşadığını fark ettim
İnsanların karanlıkta yollarını aydınlatacak bir fener olmadan,
hatta hayat yolculuğunda bir pusulaları ve haritaları olmaksızın
nasıl ilerlediğini hayretle müşahede ettim. Bugün araştırma ve
geliştirmelerimin ulaştığı noktada yaşayan canlı bir sayısal kader sistemi ile Yaradan’ın dünyayı ve insanlığı nereye yönlendirmek istiyorsa ona dair sayı paradigmalarını kullanarak evreni
ve insanları yeniden ve kesintisiz olarak yaratmaya devam ettiğini gördüm. Yaradan, insanlığı sayılarla yeniden şekillendirerek
murat ettiği yere doğru yönlendiriyor. Mutlak Yaratıcı bazı kader
yollarını açıyor, bazılarını kapatıyor ve hatta zaman içerisinde
kapatılmış olanı yeniden açarak bu gereksinime uygun insan yaratmaya devam ediyor.